Retssager om ret til behandling

Forældre til handicappede børn bruger i stigende grad retssystemet for at sikre intensiv specialbehandling til deres børn. I mindst fem forskellige provinser i Canada kører der for øjeblikket denne slags retssager, hvor forældre har lagt sag an imod staten for gennemtvinge statslige bevillinger til en bekostelig behandling. Sagerne rejses som en påstand om overtrædelse af paragraf 15 i Charter of Rigths, som beskytter handicappedes rettigheder.

Tre af sagerne drejer sig om anvendt adfærdsanalyse af børn med autisme. I British Columbia afventer fire familier en appelsag, som afgøres af British Columbia Court of Appeal. Forældrene vandt i underretten, som dømte staten til at betale hvert forældrepar 20.000 CA$ (98.000 DKK) som erstatning for privat betaling for ABA-behandling, men provinsen har appelleret denne afgørelse, som stadig afventer dom i appelretten.

I Ontario har 28 familier sagsøgt provinsen fordi deres skolebørn ikke har ret til at få den ABA-behandling, som tilbydes børn under seks år. Denne retssag forventes at starte i løbet af tre uger.

I Newfoundland er der blevet ført en sag af bedsteforældrene til en 5-årig dreng med autisme, som måtte vente i mere end et år på at få plads i statens ABA-program. I mellemtiden måtte bedsteforældrene selv betale for drengens ABA-behandling, og de forlanger at få erstattet deres udgifter til den privatfinansierede behandling.

Provinsregeringerne forsvarer sig med, at hvis forældrene vinder disse sager, vil det udløse millionregninger til skatteyderne. En specialplads i det regulære skolesystem koster kun 5.000-6.000 CA$ (25-29.000 DKK), hvorimod de intensive behandlingsforløb kan koste det ti-dobbelte. En række specialpædagoger tilføjer, at de samme gode behandlingsresultater også kan opnås i almindelig specialundervisning, og at ABA-behandling således ikke er nødvendig.

Kilder:
The Guardian (Charlottetown), 16. september 2002
St. John's Telegram, 16. september 2002
The Vancouver Province, 16. september 2002


Se også
Mangel på ABA-behandlingspladser
Delvis sejr for forældre til børn med autisme
Bedsteforældre anlægger sag om diskrimination pga. forsinket ABA-behandling

Joi Bay / 17.09.2002