QUEBEC, CANADA

Nyt center tilbyder ABA-behandling

Et nyt behandlingscenter for børn med udviklingsmæssige problemer i bydelen Beaconsfield, Montreal i Canada, tilbyder ABA-behandling som en af flere behandlingsformer. Hidtil er mindre børn med autisme og andre udviklingsforstyrrelser blevet behandlet i deres hjem, men centeret skal nu supplere den hjemmebaserede behandling med et centerbaseret behandlingstilbud. Centeret regner med at skulle fungere som et tilbud, der kan formidle overgangen fra hjemmebaseret behandling til børnehave eller skole.

I forbindelse med den anvendte adfærdsanalyse er der i centeret blevet indrettet to efterligninger af klasseværelser, som skal anvendes til at lære 4-5 årige børn med autisme at begå sig i almindelige skoleklasser.

Lederen af centeret, Dr. Katherine Moxness, siger, forældre og børn forhåbentlig vil have gavn af centerets tilbud. »Det er vores mål at lære børn at kommunikere, verbalt og non-verbalt, samt at udvikle grundlaget for senere læring«.

Kilde: Montreal West Island Chronicle (25. September 2002)

Joi Bay / 02.10.2002