MARYLAND, USA

Skoledistrikt dømmes til at skaffe bedre behandlingstilbud

En føderal domstol i staten Maryland i USA har bestemt at ingen af to behandlingstilbud til et barn med autisme er tilfredsstillende, og skoledistriktet må derfor revidere barnets individuelle behandlingsplan.

Forhistorien er den, at barnet igennem nogen tid havde modtaget hjemmebaseret ABA-træning, som blev udført af personale fra et lokalt center for tidlig indsats. Der var imidlertid opstået konflikter af uoplyst karakter mellem forældrene og personalet fra dette center for tidlig indsats, hvilket resulterede i at behandlingstilbuddet blev stoppet. Herefter blev der indkaldt til et nye IEP-møde (dvs. et møde til fastlæggelse af barnets Individualized Education Program – individuel behandlingsplan), hvor skoledistriktet havde stillet to forslag til løsning af problemet: enten kunne barnet starte i en almindelig specialinstitution for førskolebørn, eller centeret for tidlig indsats kunne entrere med en privatpraktiserende ABA-terapeut, som skulle fortsætte den hjemmebaserede ABA-behandling. Men forældrene var ikke tilfredse med nogen at tilbuddene, og krævede i stedet at skoledistriktet skulle betale for, at barnet kunne blive behandlet på et privat ABA-center. Det ønskede skoledistriktet ikke, og forældrene lagde derfor sag an imod skoledistriktet. Det er denne sag, som nu er afgjort.

Retten godtog ikke forældrenes krav om, at skoledistriktet skulle betale for ABA-behandling på et privat center, men pålagde i stedet skoledistriktet at tilbyde en anden og mere tilfredsstillende form for hjemme-baseret ABA-behandling, som var sammenlignelig med det behandlingstilbud, som var blevet afbrudt. Begrundelsen for denne afgørelse er, at der ikke midt i et skoleår må ske afgørende ændringer i behandlingen af et barn med handicap; ændringer, som kan påvirke barnets indlæring negativt. Rettens begrundelse for ikke at pålægge skoledistriktet at betale for den af forældrene foreslåede centerbaserede ABA-behandling var, at der ikke var tilstrækkelige informationer til rådighed, for at retten kunne afgøre, om dette center kunne tilbyde den nødvendige fortsættelse af et igangværende behandlingsprogram, og om centeret var det eneste mulige alternativ.

Kilde: School Law Bulletin, Section: Special Education, vol. 6, no. 2. (20. september 2002)

Joi Bay / 23.09.2002