BRITISH COLUMBIA, CANADA

Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling

Den højeste domstol i den canadiske provins British Columbia – The B.C. Court of Appeal – har nu afgjort, at børn med autisme har ret til intensiv og tidlig behandling. Provinsregeringen tabte dermed den appelsag, som den anlagde efter at en lavere retsinstans i år 2000 var kommet frem til det samme resultat (se Delvis sejr for forældre til børn med autisme).

Fire forældrepar lagde i 1998 sag an imod provinsen British Columbia for at gennemtvinge bevillinger til ABA-behandling, og forældrene vandt sagen da British Columbia Supreme Court i sommeren 2000 bestemte, at provinsregeringen er konstitutionelt forpligtet til at finansiere ABA-behandling fordi denne er "medicinsk nødvendig behandling". Det er denne afgørelse, som nu er blevet stadfæstet af provinsens højeste domstol. Dommen er baseret på, at autisme er et neurologisk syndrom, som er forårsaget af en dysfunktion i centralnervesystemet, og at autisme derfor er "en medicinsk lidelse på linie med cancer og derfor kræver behandling". Dommen konkluderer, "at provinsen i sin bevillingspraksis udviser mangel på individuel hensyntagen til de behov, som børn med autisme har, og at dette er udtryk for en opfattelse af, at disse børns handicaps er mindre behandlingsværdige end andre børns medicinske problemer". Dommen fastslår, at manglen på effektiv behandling til børn med autisme er en overtrædelse af børnenes rettigheder efter paragraf 15, stk. 1 i Canadas Charter of Rights and Freedoms.

Mens dommen således fastslår at børn med autisme har ret til tidlig, individuel og intensiv behandling, så udtaler dommen sig ikke for og imod ABA-behandling, som er den behandlingsform, som forældrene ønsker. Ministeren, som er ansvarlig for provinsens børnepolitik, Linda Reid, sagde efter dommen, at provinsregeringen nu vil nærlæse dommen, men at der allerede findes tidlige interventionsprogrammer i provinsen. "Vi har et behandlingsprogram på plads, så vi vil studere dommens præmisser og undersøge hvilke implikationer dommen vil få for statens behandlingsplaner", sagde ministeren. Så dommen er ingen garanti for, at der nu bliver indført ret til ABA-behandling for alle børn med autisme.

Den ene af de advokater, som har ført retssagen for forældrene, Birgitta von Krosigk, udtaler at dommen er en stor sejr for forældrene, fordi den betyder, at der ikke længere kan sættes en fast aldersgrænse for, hvornår behandlingen skal slutte. Den intensive behandling skal nu fortsætte så længe en læge anser den for at være formålstjenlig.

Kilder:
Mail fra Birgitta von Krosigk (9. oktober 2002)
Broadcast News, (9. oktober 2002)
The Vancouver Sun, (10. oktober 2002)
The Vancouver Province, (10. oktober 2002)
Hele dommen – 2002 BCCA 538 – er tilgængelig på
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/ca/02/05/2002BCCA0538.htm

Joi Bay / 18 10.2002