QUEBEC, CANADA

Dom giver håb for forældre til børn med autisme

I begyndelsen af oktober afsagde British Columbia Court of Appeal en dom, som vil få stor betydning for behandlingen af børn med autisme i Canada (se Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling). Selv om dommen kun omfatter provinsen British Columbia, er der næppe tvivl om, at den vil skabe præcedens i andre canadiske provinser, og at den fremover vil gøre det lettere for forældre at kræve og få intensiv ABA-behandling til deres børn med autisme.

Dommen er banebrydende, fordi den fastslår at tidlig og intensiv behandling for autisme er en medicinsk nødvendig behandling, når behandlingen foreskrives af barnets læge. Desuden gør dommen op med en aldersmæssig diskrimination, som af økonomiske grunde praktiseres i flere canadiske provinser: børn har ret til intensiv og effektiv behandling uanset deres alder, og dommen accepterer således ikke, at behandlingen ophører når børnene når en bestemt alder; f.eks. skolealderen.

I provinsen Quebec har dommen haft som konsekvens, at Quebec's Human Rights Commission nu er gået ind på forældrenes side i en retssag imod regeringen i Quebec. Her har en gruppe, som repræsenterer hundrede af familier til børn med autisme - the Quebec Autism Class Action Committee -  anlagt en kollektiv retssag for at stoppe, hvad de opfatter som regeringens systematiske diskrimination imod deres børn. Forældrene vil have dom for, at deres børn har et medicinsk behov for tidlig og intensiv adfærdsbehandling, og at det er en overtrædelse af den canadiske Charter of Rights and Freedoms, når en sådan behandling ikke stilles til rådighed i Quebec. Det er denne sag, som Quebec's Human Rights Commission nu støtter ved at gå som part i retssagen. I forvejen bliver forældregruppens sag støttet af Autism Society Canada, som er den nationale autismeforening i Canada.

Kilde: Canada NewsWire (21. oktober 2002)

Joi Bay / 01.11.2002