PERU

PECS anvendes også i Lima

PECS - Picture Exchange Communication System - som er et ABA-baseret kommunikationssystemet, blev udviklet i USA for en halv snes år siden, og har siden hjulpet i tusindvis af børn med autisme til at kommunikere. The Anna Sullivan Centre i Lima anvender også PECS som hjælp til børn med autisme.

Hvis et barn f.eks. ønsker noget at drikke, skal barnet tage og videregive et billede af et glas med juice til sin hjælper. Efter nogen tid bliver børnene i stand til at konstruere simple sætninger vha. sådanne billeder. De lærer så siden at associere billeder med ord, og nogle lærer på den måde også at tale.

Lederen af The Anna Sullivan Centre, Liliana Mayo,  fortæller at PECS har hjulpet mange med at kommunikere: »Dette system har givet dem mulighed for at udtrykke, hvad de ønsker, og hvordan de har det. Det har betydet store ændringer i disse børns liv, fordi mange tidligere havde store adfærdsmæssige problemer - de græd, skreg og slog. Når børn ikke kan kommunikere, bliver de frustrerede. Når de har lært at bruge PECS, ændrer det både deres eget og deres families liv. Det mest afgørende for ethvert menneske er dets stemme, og PECS er som disse børns stemmer«, siger Liliana Mayo.

Der er ca. 350 børn, som hver dag kommer i The Anna Sullivan Centre i Lima, og mange af dem kunne ikke kommunikere på en meningsfuld måde, inden de startede på centeret.

Kilde: Health Matters, BBC World Service (4. november 2002)

 

Joi Bay / 18.11.2002