ISRAEL

Skolepiger driver ABA-børnehave

Velgørenhed er på skoleskemaet for de 1.400 elever på pigeskolen Ulpanat Yeshurum i Tel Aviv. Det er en ortodoks religiøs skole, men den bliver drevet efter demokratiske principper, og bliver ledet af den kontroversielle rabbiner Shai Piron. For at lære pigerne et demokratisk sindelag og social bevidsthed udgør velgørenhed og frivilligt arbejde et vigtigt element i skolens indhold – både i og uden for skoletiden. Skolen er således ‘kommandocentral' for Koach Latet, som er en frivillig velgørenhedsorganisation, og skolen driver også en børnehave for børn med autisme. Og senere vil man åbne en klub for børn og unge med autisme i samarbejde med Alut, den israelske forening for børn med autisme. Det er eleverne fra skolens ældste klasser, 9.- 12. skoleår, der på frivillig basis leverer arbejdskraft til både velgørenhedsorganisationen og til børnehaven.

Børnehaven har 9 tre-årige børn med autisme og anvender udelukkende anvendt adfærdsanalyse (ABA) som pædagogisk metode. ABA er en temmelig ny behandlingsmetode i Israel, men denne gruppe af børn startede deres ABA-behandling på Assaf Harofeh Hospitalet i Tel Aviv. Dette behandlingsprogram er imidlertid kun for helt små børn, og da gruppen af børn manglede et sted at fortsætte deres behandling, blev børnehaven oprettet på Ulpanat Yeshurum-skolen. Selv om skolen er en religiøs skole, er børnehaven ikke forbeholdt børn fra ortodokse jødiske familier – kun et enkelt af de 9 børn kommer fra en sådan familie. Og selv om Ulpanat Yeshurum-skolen er en pigeskole, er også drenge velkomne i børnehaven.

Børnehaven har været i gang i mindre end et år, men man har allerede opnået gode behandlingsresultater. Af de børn, der startede i børnehaven, er to blevet enkeltintegreret i almindelige børnehaver, og man forventer at endnu et barn i løbet af 2003 vil skifte til en sådan børnehave.

Børnehaven er sandsynligvis den eneste børnehave i Israel, som anvender ABA som behandlingsmetode. Der findes generelt meget få specialtilbud til børn med autisme og dem, der findes, arbejder efter andre metoder. De fleste børn med autisme får ingen specialtilbud, men bliver passet i deres hjem. Børnehaven på Ulpanat Yeshurum-skolen opfylder således et stort behov. Næste år håber man – med støtte fra det israelske undervisningsministerium – at kunne opføre en særskilt bygning for børnehaven på skolens område.

Kilde: Ha'aretz English Edition, 24. januar 2003

Joi Bay / 27.01.2003