ISRAEL

ABA-center for arabiske børn med autisme

Alut, den israelske forening for børn med autisme, har meddelt,at de vil udvide deres tilbud til også at omfatte børn i den arabiske sektor i Israel. Mary Sa'ada, som har en universitetsgrad i specialpædagogik og stor erfaring med behandling af børn med autisme, er blevet bedt om at lede arbejdet med at opbygge et ny behandlingscenter baseret på anvendt adfærdsanalyse (ABA). Centeret skal hedde Millman Center og vil blive placeret i Haifa.

Direktøren for Alut, Margalitl Tirosh, siger at man ved meget lidt om autisme i det arabiske samfund. »Der findes ikke officielle tal for antallet af børn med autisme, fordi kun få familier får en diagnose. Der er også meget få fagfolk med speciale i autisme, som kan tale arabisk. I Nazareth er der en skole med plads til 45 børn med autisme i alderen 3 til 18 år, i Taibe er der en børnehave til 5 børn, og i det østlige Jerusalem er der en tilsvarende børnehave. Det er ikke realistisk, at der kun skulle være i alt 55 børn med autisme blandt arabiske børn i Israel«, siger Tirosh.

»Den manglende diagnosticering og de manglende behandlingsmuligheder for børn med autisme i den arabiske sektor svarer til situationen i den jødiske sektor for 30-40 år siden«, tilføjer Margalitl Tirosh. »Dengang blev også jødiske børn og voksne med autisme sent til centre for mental retardering og til psykiatriske hospitaler«. Hun håber at arabiske forældre til børn med autisme snarest vil melde sig ind i Alut, for at få del i de ressourcer, som foreningen kan tilbyde.

Kilde: Jerusalem Post, 6. februar 2003

Joi Bay / 07.02.2003