MICHIGAN, USA

H.O.P.E. - forældreuddannelse i ABA-teknikker

I årevis har psykologen Ruth Anan fra Beaumont Hospital i Detroit, Michigan, diagnosticeret små børn med autisme uden at kunne tilbyde dem en behandling. »Forældre ville spørge mig, hvad ville du gøre, hvis det var dit eget barn?, og det eneste jeg kunne gøre, var at anbefale dem at flytte til Florida, New York, eller til New Jersey for at få et kvalificeret behandlingstilbud«, siger Ruth Anan. Nu har hun oprettet et center for intensiv adfærdsintervention (ABA) kaldet H.O.P.E. (Hands-On Parent Education).

H.O.P.E.-centeret henvender sig til småbørn med autisme og deres forældre. På centeret får forældrene et intensivt kursus i basale ABA-teknikker; teknikker, som de fremover kan bruge i deres samvær med barnet. På kurset lærer forældrene at udvikle børnenes kommunikation, deres sociale adfærd og deres legefærdigheder, men forældreuddannelsen omfatter kun tre timers undervisning fem dage om ugen i tre måneder.

»Forskningen viser, at ved at starte tidligt med intensiv adfærdsintervention kan man maximere barnets funktionsniveau«, siger Ruth Anan. »Børn diagnosticeres med autisme i en alder af 2 eller 3 og har typisk ikke noget talesprog, men efterhånden som deres funktionelle sprog udvikles, mindsker deres selvskadende adfærd og andre adfærdsproblemer«, siger hun.

Om kort tid slutter det første kursus, men »mødrene vil ikke stoppe, de vil fortsætte kurset og opretholde intensiteten. Så vi undersøger mulighederne for at lade dem, der har afsluttet forældreuddannelsen, blive på centeret i færre timer om ugen« fortæller Ruth Anan.

Kilde: The Detroit News, 13. februar 2003

Joi Bay / 24.02.2003