BRITISH COLUMBIA, CANADA

Forældrekritik af bevilling til autismebehandling

Provinsregeringen i British Columbia i Canada har bevilget CAD 11 mio. (51 mio. DKK) til en forøget indsats for behandling for autisme hos børn. Bevillingen kritiseres kraftigt af FEAT – Families for Early Autism Treatment – for at være helt utilstrækkelig.

Baggrunden er, at indtil nu har børn over 6 år ikke haft ret til offentlig finansieret tidlig og intensiv indsats imod autisme. Men the Court of Appeal afsagde i oktober 2002 en kendelse, der pålagde provinsen at udvide deres behandlingstilbud til også at omfatte børn i skolealderen (se Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling) . Regeringen har nu annonceret, at der fra 1.4.2003 vil der være offentlig støtte til børn mellem 6 og 8 år. Støtten kan maximalt udgøre CAD 6.000 om året per barn (28.000 DKK), og pengene, der bevilges til barnets forældre, kan anvendes til køb af autismespecifik intervention uden for skoletiden. I en pressemeddelelse fra regeringen hedder det, at pengene kan bruges til kvalificerede konsulenter, til adfærdsanalytikere og til andre terapier, afhængig af hvad der passer bedst til barnet. Pressemeddelelsen fortæller også, at bevillingen kun er midlertidig. »Ansvaret for behandling af børn med autisme vil blive flyttet til de lokale myndigheder, når dette program er blevet implementeret«, hedder det i pressemeddelelsen.

Talskvinden for FEAT, Sabrina Freeman, siger, at 6.000 dollars om året er et helt utilstrækkeligt beløb. »Lovaas-behandling, som er den eneste videnskabeligt funderet behandlingsform, kan koste op til det ti-dobbelte om året. Man kan ikke købe behandling for kun 6.000 dollars; det er jo latterligt« siger Sabrina Freeman. Børn med autisme under 6 år i British Columbia har i dag ret til en behandlingsstøtte på ca. CAD 20.000 om året (93.000 DKK). »Selv dette beløb er ikke tilstrækkeligt, for at sikre disse børn den medicinsk nødvendige behandling. Betaler regeringen også kun en tredjedel af kemoterapi til personer med cancer?«, spørger Sabrina Freeman. »Selvfølgelig ikke!«, svarer hun selv.

Regeringens begrænsede udspil til opfyldelse af den tidligere domstolsafgørelse har på ny fået forældre til børn med autisme til at annoncere en retssag. Forældre til 23 børn med autisme har netop meddelt, at de nu vil anlægge en ny sag imod provinsregeringen; en sag, som skal bruges til at påvise, at regeringen med sit nye udspil ikke lever op til The B.C. Court of Appeals tidligere afgørelse om, at alle børn med autisme har ret til medicinsk nødvendig behandling. Andre familier med børn med autisme er flyttet til naboprovinsen Alberta, hvor regeringen dækker de fulde udgifter til ABA-behandling, og hvor børn med autisme i vid udstrækning integreres i almindelige skoler.

Kilder:
Times Colonist, 2. marts 2003
Vancouver Sun, 1. marts 2003

Joi Bay / 3.03.2003