NORGE

Kontrakt med TIPO i Bergen forlænges

Marianne Henriksen er mor til Espen, som er en niårig med autisme. I årevis har hun kæmpet for at sikre den såkaldte TIPO-træning til sin søn. »Espen var sprogløs autist, da han startede den intensive træning i regi af firmaet TIPO Norge, som holder til i Oslo; nu følger han godt med i skolen. Han var den bedste i sin klasse til den sidste matematikprøve«, fortæller hans mor med slet skjult stolthed.

Men fremskridtene har kostet både slid og penge. Espen har sin personlige træner i skolen, og behandlingen stiller store krav til forældrene. I alt fem børn fra Bergen får i øjeblikket træning under supervision af TIPO. Sidste år foreslog byrådet at kontrakten med TIPO skulle opsiges, og i opsigelsesperioden skulle PPT-tjenesten og Autismeteamet fra Haukeland sygehus tilegne sig kundskaber, som skulle sætte dem i stand til at videreføre behandlingen. Penge, som i dag går til TIPO, skulle i stedet bruges på at opbygge en lokal kompetence.

Men forældregruppen protesterede, og de er nu blevet hørt af politikerne. På byrådsmødet den 24. februar vedtog byrådet enstemmigt en indstilling om, at samarbejdet med TIPO Norge skal fortsættes. Samtidig skal tilbuddet om TIPO-træning gøres kendt for alle med behov for denne type af behandling. I alt har ca. 70 børn i Bergen en diagnose inden for det autistiske spektrum.

»På sigt ønsker vi at få overført denne ekspertise til Bergen, men vi har strøget alle tidsfrister«, siger næstformanden i byrådets opvækstkomité, Tor Woldseth. »Udgifterne til hvert barn er over 600.000 NOK om året (ca. 574.000 DKK), og på kort sigt er det dyrt. Men på længere sigt er det udgifter, som vi sparer på andre budgetter på et senere tidspunkt«, siger Woldseth.

Kilder:
Bergens Tidende, 17. februar 2003
Protokol fra byrådets møde den 24. februar 2003

Joi Bay / 04.03.2003