WISCONSIN, USA

Protester imod nedskæring af behandlingstilbud

Wisconsin er uden tvivl den amerikanske stat, der har det bedste offentlige behandlingstilbud til børn med autisme. Wisconsin er en af de eneste amerikanske stater, hvor den tidlige ABA-indsats – både i hjemmet og i skolen – er gratis eller næsten gratis for forældrene, og familier med autisme flytter i stort tal til Wisconsin for at få del i de gode ABA-behandlingstilbud (Se Familier flytter for at få ABA-behandling)

Men nu er det måske slut med de favorable forhold for børn med autisme. Staten skal spare, og det er blevet foreslået, at der ikke længere skal gives offentlig Medicaid-støtte til hjemmebaserede ABA-behandlingsforløb. Forslaget har udløst en storm af protester fra forældre til børn med autisme og fra the Autism Society of Wisconsin. Repræsentanter for the Autism Society of Wisconsin skriver bl.a. i søndagens udgave af Wisconsin State Journal:

»Vi ved alle at budgetproblemerne er alvorlige, og vi forventer at lovgiverne træffer skrappe beslutninger. Men at skære i ABA-behandlingen forkrøbler fremtiden for tusindvis af børn med autisme og deres familier. For mange børn med autisme er hjemme-behandling starten på en vej til et normalt, produktivt liv. Og for mange forældre, er Medicaid deres eneste mulighed for at finansiere hjemmebehandlinger«

»Intensiv, en-til-en behandling, udført af professionelle i børnenes hjem hjælper børn med autisme til at lære at lære, til at kommunikere, til at blive produktive medlemmer af vores samfund. Forskning af Ivar Lovaas fra University of California har vist, at med en sådan behandling kan omkring halvdelen opnå normalitet, hvilket skal sammenlignes med 1-2 procent for børn, der ikke modtager denne behandling. Andre undersøgelser har vist, at hjemmebaserede behandlinger ikke kun er til fordel for børnene med autisme, men også resulterer i betragtelige langsigtede besparelser for skatteyderne. I følge en undersøgelse fra Cambridge Center for Behavioral Studies udgør de livslange besparelser US$ 1,5 mio. for hvert barn, der opnår at fungere normalt efter ABA-behandling (svarer til ca. 10,5 mill DKK). Det skal sammenlignes med, at de foreslåede besparelser, som vil ramme 1.100 børn, kun udgør US$ 8.3 millioner om året (58 mill DKK)«.

I debatindlægget foreslås det også, at man undersøger alternative måder at spare på autismebehandlingen, som godt kan effektiviseres, f.eks. ved at regulere den samlede behandlingstid, ved indkomstsregulering af statstilskuddet og ved at genforhandle de takster, som staten betaler til professionelle terapeuter. Det anføres også, at de foreslåede nedskæringer vil påvirke hele Winconsins økonomi fordi der er 60 procent statsrefusion på udgifter til Medicaid. Det skal også medtænkes, at disse børns behandlingsbehov ikke forsvinder selv om statsstøtte fjernes.

»Det sidste argument er måske det vigtigste. Det handler ikke om penge eller om cost/benefit beregninger og maksimering af skattebetalte investeringer. Det handler om, hvad borgerne i Wisconsin står for. Vi er stolte af vores tradition for at give uddannelse og omsorg til de underprivilegerede. Hvordan kan vi opretholde denne tradition med forslaget om at skære ned på behandlingen af børn med autisme? Det er blevet sagt, at en regering skal måles efter hvordan den behandler sine svageste medborgere. Lad os være enige om, at vi ikke vil løse vores budgetproblemer på bekostning af børn med autisme«.

Kilde: Wisconsin State Journal, 16. marts 2003

Joi Bay / 20.03.2003