NEW YORK, USA

ABA-skole søger praktikpladser

I Millwood, der ligger lidt nord for byen New York, findes Deveraux Millwood Learning Center, som drives af Foundation for Educating Children with Autism Inc. Fonden og skolen blev oprettet i 1996 af forældre til børn med autisme, som var utilfredse med de daværende undervisningstilbud. Skolen startede med 12 børn, men har i dag 36 elever i alderen fra 5 til 17 år. Børnene er fordelt på seks klasser, men hvert barn modtager intensiv en-til-en undervisning baseret på anvendt adfærdsanalyse – ABA. Skolen bliver primært finansieret af elevernes skoledistrikter, men udgifter ud over lærerlønninger og transport betales af forældrene.

Cindy Alterson, som er den kliniske leder af skolen, fortæller: »Undervisningen på skolen er tilpasset hvert enkelt barn i samarbejde med forældrene. Selv om der er seks børn i hver klasse, så har alle børn deres egne individuelle mål. Disse mål kan være helt forskellige for de seks børn i klassen. F.eks. kan et barns mål indbefatte træning af øjenkontakt, mens et andet barn koncentrerer sig om at lære øje-hånd koordination i form af tegning, hvilket i ABA-behandlingen er det første skridt på vejen til at lære at skrive sit eget navn. Et andet barn i samme klasse og på samme alder kan allerede være i gang med at lære at læse en bog«.

»Vi har elever, som er meget talende og meget sociale«, fortæller Alterson. »Hvis du taler med dem i f.eks. 10 minutter, vil du måske ikke gætte at de har en diagnose inden for det autistiske spektrum. Men vi har også elever, som ikke taler, og som endnu ikke er renlige«.

Skolen har efterhånden en række ældre elever, som har brug for erhvervspraktik. Skolen har derfor henvendt sig til det lokale erhvervsliv i Millwood for at lede efter praktikpladser, men antallet af interesserede virksomheder var begrænset. Derfor forsøger skolen nu at gøre opmærksom på sin eksistens og på sine elevers særlige kvaliteter. Bl.a. ved at få omtale i de lokale medier.

Kilde: The Journal News (Westchester County, NY), 3. april 2003

 

Joi Bay / 14.04.2003