CANADA

Canadas højesteret skal afgøre, om børn med autisme har ret til tidlig og intensiv indsats

Regeringen i den canadiske provins British Columbia har nu fået den føderale Højesterets tilladelse til at appellere en tidligere kendelse fra provinsens egen højeste domstol B.C. Supreme Court; en kendelse, som pålagde regeringen at betale for tidlige og intensiv ABA-behandling til børn med autisme (se Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling. Samtidig gav den føderale højesteret forældre til børn med autisme fra British Columbia lov til at kontra-appellere. Appelsagerne ventes at komme for højesteret senere i år, men der er ikke fastsat en startdato.

Baggrunden for appelsagerne er, at forældre til børn med autisme i provinsen i årevis har kæmpet for at få fuld offentlig støtte til ABA-behandling af deres børn. Der har været ført en række af retssager, som forældrene, der er organiseret i FEAT (Families for Early Autism Treatment), har vundet. Men regeringen i British Columbia har valgt at sidde domstolenes afgørelser overhørig og har i stedet appelleret kendelserne til højere retsinstanser.

Talskvinden for FEAT i British Columbia, Sabrina Freeman, hilser den kommende appelsag ved Canadas Højesteret velkommen. »Appelsagen betyder, at alle børn over hele Canada vil blive beskyttet af Højesterets afgørelse i denne sag. Det er en vigtig konsekvens af appelsagen, fordi konflikterne om bevillinger til ABA-behandling mellem forældre og regeringer finder sted over hele Canada«, siger Sabrina Freeman. Hun vil ikke gætte på, hvad Højesteret når frem til, men siger dog, at »jeg er sikker på, at Højesteret vil beskytte børnenes konstitutionelle rettigheder. Jeg kan ikke forestille mig, at Højesteret vil svigte disse børn«. I følge den canadiske lov, Charter of Rights and Freedoms, er diskrimination på baggrund af køn, alder, etnicitet, race, religion samt handicap en lovovertrædelse.

Regeringens advokat, Geoff Plant, sagde, at sagen kan koges ned til en afgørelse om, i hvilket omfang Charter of Rights af domstolene kan anvendes til at pålægge provinserne bestemte sundheds- og sociale udgifter. I mellemtiden, sagde Geoff Plant, vil regeringen i British Columbia opfylde sine forpligtelser ved at betale for den nødvendige autismebehandling. For øjeblikket har børn under seks år ret til en støtte på op til CAD 20.000 om året (ca. 94.000 DKK), mens dem over seks år kun har mulighed for at få støtte for CAD 6.000 om året (28.000 DKK).

FEAT i British Columbia har kritiseret disse beløbsgrænser for at være helt utilstrækkelige. Sabrina Freeman siger, at Lovaas-behandling, som er den eneste videnskabeligt dokumenterede autismebehandling, koster omkring CAD 60.000 (282.000 DKK) om året, og bevillingerne til børn under seks år dækker således kun en tredjedel af de reelle udgifter.

Michael Lewis, som er formand for Autism Society of B.C. (provinsens autismeforening) siger, at »40-timers ABA-terapi om ugen i mange tilfælde er nødvendigt for børn med autisme. 20.000 dollars kan ikke dække en sådan behandling. Disse børn er syge. De skal behandles. Hvis det var cancer, ville vi slet ikke have denne diskussion«.

Kilder:
The Vancouver Sun, 16. maj 2003
Times Colonist (Victoria), 18. may 18 2003

Joi Bay / 21.05.2003