ONTARIO, CANADA

Seksårig vinder ret til fortsat ABA-behandling

Den seksårig Andrew Lowrey fra Ontario har nu fået endelig ret til fortsat,offentlig finansieret ABA-behandling. Som det er praksis i provinsen Ontario, slutter den offentlig finansierede ABA-behandling normalt når børnene fylder seks år, men drengens forældre fik i sidste måned en appelrets ord for, at behandlingen ikke måtte stoppes (se Domstolskendelse giver ret til fortsat behandling). Domstolen besluttede, at drengens behandling skulle fortsætte indtil en større retssag, som forældre til 28 børn med autisme har anlagt imod regeringen i Ontario, senere i år bliver afgjort.

Kendelsen fra Ontario Superior Court blev forsøgt appelleret af regeringen, men i denne uge afviste dommer George Lane anmodningen om appel. Denne afvisning betyder, at afgørelsen fra Ontario Superior Court står ved magt.

»Det er en vigtig afgørelse for Andrew og for andre børn med autisme«, sagde Patrick Lassaline, en af de mange advokater, som har repræsenteret Andrew i hans sag. »Tilsvarende sager bliver for øjeblikket ført ved Ontario Superior Court of Justice og disse bliver sandsynligvis afgjort senere i år. Resultaterne af disse sager vil højst sandsynligt endeligt fastsætte retstilstanden på dette område. Selv om disse kommende afgørelser i princippet vil påvirke Andrews sag, så vil hans ABA-behandling på det tidspunkt være så langt fremskreden, at hans fortsatte udvikling er sikret. Og det er usandsynligt at regeringen vil kræve tilbagebetaling af deres udgifter, selv om regeringen måtte vinde retssagerne«, sagde Patrick Lassaline. .

Afvisningen af regeringens ønske om appel betyder, at Lowrey-familien alligevel ikke behøver at sælge deres landejendom for at dække deres udgifter til advokathonorarer. »Det første jeg gjorde efter at have hentet Andrew fra skole, var at fjerne ‘Til salg’- skiltet fra vores hus«, sagde David Lowrey, far til Andrew.

Kilde: The Canadian Press, 27. maj, 2003


Joi Bay / 29.05.2003