NORDIRLAND

Selvorganiseret supervision og forældreuddannelse

Autisme er en forfærdelig lidelse, som påvirker ikke bare barnet men hele familien. Alle fagfolk er enige om, at efter en tidlig diagnose, som ofte kan stilles i 18-måneders alderen, skal disse børn have adgang til effektiv, tidlig intervention.

Alligevel er der i dag under 10 børn med autisme i Nordirland, som modtager tidlig intervention i form af offentlig finansieret ABA-behandling. Nordirland udgør derfor en undtagelse fra situationen på de britiske øer, hvor denne behandlingsform er meget udbredt i Republikken Irland, i England, Scotland og Wales.

Som en reaktion på de manglende muligheder for offentlig finansieret ABA-behandlinger, stiftedes i 1997 organisationen Parents' Education as Autism Therapists (PEAT).

PEAT er organiseret som en velgørenhedsorganisation, hvilket giver en række skattemæssige fordele, men PEAT fungerer i dag som en blanding af en traditionel pårørendeforening, der arbejder for at udbrede kendskabet til ABA i Nordirland, og som en selvhjælpsorganisation, der arbejder på at give forældre mulighed for at iværksætte hjemmebehandlinger af deres børn med autisme. Dette sker bl.a. ved at afholde kurser i ABA-behandling, ved at supervisere ABA-behandlinger samt ved at rekruttere og træne et korps af kvalificerede hjælpetrænere.

Stifterne af PEAT var en gruppe forældre til børn med autisme, som i 1997 deltog i en ABA-møderække, arrangeret af Dr Mickey Keenan fra University of Ulster. Senere afholdtes en ugelang workshop om ABA-behandling af børn med autisme. Der var 50 forældre, fagfolk og studerende, som deltog i denne workshop, og blandt deltagerne var der en række forældre, som umiddelbart herefter igangsatte hjemmebehandling af deres børn med autisme. Disse behandlingsforløb blev i starten understøttet af månedlige møder, der blev afholdt på University of Ulster i Colerine. Denne tradition med fælles erfaringsudvekslinger er siden blevet videreført, og medlemmerne af PEAT mødes stadig jævnligt.

PEAT har nu ca. 110 medlemmer, og i kraft af medlemmernes betaling, fondsbevillinger samt sponsorstøtte har foreningen ansat tre certificerede ABA-terapeuter, som superviserer medlemmernes behandlinger. Foreningen har desuden arrangeret internationale konferencer om ABA, og har udgivet en håndbog i ABA-behandling (Keenan, M., Kerr, K. & Dillenburger, K. (1999), Parents' Education as Autism Therapist: Applied Behavior Analysis in Context. London, Jessica Kingsley; læs anmeldelsen).

PEAT har store planer for fremtiden. Planer, som indbefatter organisering af ‘summer schools’ for de børn med autisme, der har ni ugers sommerferie fra deres sædvanlige skoletilbud, og som i den periode er overladt til forældrene. Desuden vil foreningen arbejde for at etablere en specialiseret ABA-skole for børn med autisme i Nordirland, samt at organisere en masterudannelse i anvendt adfærdsanalyse ved et nordirsk universitet.

Parents' Education as Autism Therapists har et web-site: www.peatni.org


Kilder:
Belfast News Letter, 14. maj 2003
www.peatni.org

 

Joi Bay / 26.05.2003