WASHINGTON, USA

8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme

The National Institutes of Health i USA har bevilget 8,6 mio. dollars (54 mio. DKK) til University of Washington’s Autism Center. Midlerne skal anvendes til at udvide centerets eksisterende forskning i tidlig diagnose af autisme, tidlig indsats i form af adfærdsanalystisk behandling (ABA) og til brugen af ny teknologi til scanning af hjerner.

Centerets leder, professor i psykologi, Geraldine Dawson, fortæller at autisme nu rammer 1 ud af hver 500 børn, og at der efterhånden er gode beviser på, at udviklingsforstsyrrelsen forårsages af en genetisk fejl.

»Denne bevilling vil give os muligheder for at diagnosticere autisme allerede i 18-måneders alderen« fortæller professor Dawson. »Desuden vil vi blive i stand til at foretage forsøg med intensiv adfærdsanalystisk behandling allerede fra 18-måneders alderen«. I dag bliver de fleste børn i staten Washington først diagnosticeret når de er mellem 3 og 4 år gamle.

»Vores eksisterende forskning med højteknologisk scanning af hjerner viser, at der sker noget med hjernen hos børn med autisme mellem tidspunktet, hvor de bliver født, og til de fylder tre år. Vi vil anvende den nyeste scanningsteknik, som vil give os adgang til betydelig mere sofistikerede afbildninger af hjernen«.

Autismecenteret på University of Washington er et af seks forskningscentre, som har fået del i den nye fem-årige bevilling. For at komme i betragtning måtte forskningscentrene arbejde tværvidenskabeligt, de skulle være i stand til at udføre effektstudier af behandlinger, og skulle tidligere have produceret autismeforskning på højt niveau.

Bevillingen på næsten 9 mio. US$ kommer oveni den bevilling på 10,2 mio. US$ (64 mio. DKK), som centeret modtog sidste år for forske i de genetiske og neurobiologiske årsager til autisme. Det er centerets langsigtede mål at finde metoder til at forebygge og behandle autisme, enten via anvendt adfærdsanalyse eller ved medicinske metoder.

»Vi er hele tiden på udkig efter nye og nyskabende metoder for at kunne hjælpe børn med autisme og for at sætte dem i stand til at blive en del af vores verden og udvikle sociale relationer. Vi har som mål at hjælpe børn med autisme til at få en så høj livskvalitet som muligt«, siger Geraldine Dawson.

Kilde: The Daily, Seattle, 3. juni 2003

Joi Bay / 13.06.2003