INDIANA, USA

Skoledistrikt betaler ABA-behandling efter påstande om mishandling

Forældrene til den 9-årige Ryan Richards, som har autisme, har indgået forlig med det lokale skoledistrikt -- Decatur County School -- om drengens fortsatte skolegang. Forliget blev indgået dagen inden en domstol skulle afgøre uenighederne mellem Ryans forældre og skoledistriktet.

Ryan blev taget ud af sin skole, North Decatur Elementary School, i april 2002 efter at forældrene havde fundet ud, af at han blev fastspændt til en stol i klasseværelset i op til to timer ad gangen. Forældrene meldte samtidig skolen til Decatur County Sheriff’s Department for mishandling af drengen.

Drengens hjælpelærer, Tracy Gerhart, har under sagen støttet forældrene. Hun har fortalt, hvordan drengen i skolen fik sine håndled, albuer og ankler lænket til stolen med remme. Hun indrømmede, at hun har været med til at fastspænde drengen, men at hun kun gjorde det, fordi hun blev beordret til at gøre det. Gerhart har siden forladt skolen i protest imod skolens behandling af Ryan.

Efter Ryan blev taget ud af den lokale skole, har han fået ABA-undervisning i hjemmet. Forældrene har betalt mellem 40.000 og 50.000 US$ om året for hans undervisning (265-331.000 DKK). Sagen har også drejet som om denne betaling, som forældrene har krævet refunderet af skoledistriktet, ligesom forældrene har krævet ABA-undervisningen fortsat på skoledistriktets regning.

Indholdet af forliget mellem forældrene til Ryan og skoledistriktet er ikke blevet offentliggjort, og det vides derfor ikke, om skoledistriktet vil refundere forældrenes udgifter til ABA-undervisningen. Men det er oplyst, at skolesystemet vil betale de fremtidige udgifter til ABA-undervisningen, og at Ryan fortsat skal modtage hjemmeundervisning.

»Vi vil af fortrolighedsgrunde ikke give detaljer om en enkelt elevs undervisning. Dette hensyn gælder især børn med særlige behov« udtalte skoleleder Robert Cupp

Forliget er bemærkelsesværdigt, fordi der kun meget sjældent gives tilladelse til hjemmeundervisning i staten Indiana. I statens skolelov hedder det, at børn med handicap skal indskrives i den lokale skole: ‘Med mindre Case Conference Committee beslutter anderledes, skal en elev med handicap følge undervisning i den skole, han eller hun ville tilhøre, hvis han eller hun ikke var handicappet. En elev med handicap skal undervises i de samme klasser og de samme skolebygninger, som hans eller hendes jævnaldrende’ hedder det i § 7 i statens skolelov. Case Conference Committee er en gruppe af fagfolk, som beslutter om en elev er berettiget til specialundervisning, og som har ansvaret for udfærdigelse og implementering af elevens individuelle behandlingsplan -- Individualized Education Program.

Både forældrene og skoleleder Cupp erklærede sig tilfredse med forliget. Cupp sagde, at skolen ikke havde indrømmet at have begået fejl, og at ingen ansatte var blevet fyret eller havde fået disciplinære sanktioner for den påståede mishandling af Ryan.

Stephanie Richards sagde, at hun ikke var vred over, at lærerne kunne fortsætte deres arbejde, eftersom sagen ikke drejede om fyringer af lærere. »Målet for os var at tage vare på Ryan. Eventuelle sanktioner imod de involverede lærere vil senere blive afgjort i en civil retssag. Nogen må være ansvarlige for den mishandling, Ryan er blevet udsat for «.

Kilde: The Greensburg Daily News, 30. juli 2003

Joi Bay / 13.08.2003