KENTUCKY, USA

Besparelser rammer autismebehandling

Som et resultat af besparelser på Medicaid -- som er den offentlige sygeforsikring til fattige -- vil en række børn med autisme og andre alvorlige psykiske lidelser miste den økonomiske støtte til deres behandling. Siden januar har næsten 2000 personer i Kentucky fået besked om, at de ikke længere er berettiget til behandling i hjemmet -- herunder en lang række børn med autisme.

Børnenes behandling er hidtil blevet dækket af en særlig ordning, Impact Plus, som sidste år gav behandling til mere end 4.000 børn, herunder 120 med autisme. Besparelserne er et led i statens planer om at reducere underskuddet på dette finansår -- et underskud, som forventes at blive 450 mio. US$ (ca. 3 mia DKK). Andre besparelser vil ramme hjemmehjælp til ældre og svagelige.

Embedsmænd kan endnu ikke sætte tal på, hvor mange børn med autisme, der bliver udelukket fra at få hjælp via Impact Plus, men forældreorganisationer siger, at langt de fleste børn med autisme vil miste deres behandling. Det skyldes, at de oprindelig blev inkluderet i det Medicaid-finansierede program via en undtagelsesordning, som -- i stedet for at vurdere indkomstforhold -- baserer sig på, om barnet er i risiko for at blive institutionaliseret uden behandling.

»Jeg ved ikke, hvor pengene nu skal komme fra«, siger Crystal Jonston fra Louisville, mor til Daniel, som har autisme og som er 13 år gammel. Daniel er et af de børn, der har fået besked på, at han vil miste Impact Plus støtten, som betalte for tre timers daglig behandling. Crystal Jonston har anket afgørelsen, men har endnu ikke fået svar på sin anke.

Forældre til børn med autisme er bekymrede, fordi et privat center, som giver intensiv hjemmebehandling til børn med autisme i Kentucky, i sidste uge annoncerede, at centeret lukker på grund af besparelserne på Medicaid. Centeret, Behavioral Intervention for Autistic Children, som holder til i Lexington, lukker den 16. august, fordi mange af dets klienter har mistet deres Medicaid bevillinger. Centeret behandler ca. 90 børn. Når centeret lukker, betyder det, at også de børn, som ikke har mistet deres bevillinger, ikke længere kan få deres behandling, eftersom der ikke findes andre ABA-udbydere i staten, som kan overtage disse klienter.

Embedsmænd fra Health Services Cabinet arbejder på at etablere alternative bevillinger til børn med autisme, men en sådan plan kan tidligst være på plads til næste år, og forudsætter også en tilladelse fra de føderale regering.

Bob Illback, som er leder af Reach of Louisville, et center for psykisk udsatte børn, siger, at en række forældre sandsynligvis vil blive overvældet af problemerne ved selv at tage vare på et barn med autisme, og at de -- som en sidste udvej -- vil overdrage barnet i statens varetægt. »Det virker helt tosset, at presse disse børn over i statslig forsørgelse og så komme til at betale betydelig mere«, siger han. Impact Plus blev oprindelig vedtaget fordi der i begyndelsen af 1990erne var mange børn med udviklingsmæssige forstyrrelser, som blev opgivet af forældrene og overgivet i statens varetægt.

En af de ivrigste modstandere af besparelserne på Medicaid er medlem af repræsentanternes hus, republikaneren Scott Brinkman, som selv er far til en 19-årig søn med autisme. Brinkman siger, at besparelserne især er skuffende, fordi Impact Plus, der blev oprettet i 1998, gav mulighed for, at middel-indkomst-familier kunne få støtte til den dyre ABA-behandling; en behandling, som de ellers ikke havde råd til. »Det er hjerteskærende«, siger han. »Efter års og års kampe kunne vi endelig give støtte til disse familier. Man har kunnet se den store forskel, denne støtte betød, men nu spares støtten væk, og forældrene er hjælpeløse«.

Kilde: The Courier-Journal, Louisville, Kentucky, 30. juli 2003

 

Joi Bay / 15.08.2003