VIRGINIA, USA

Forældre opretter endnu en ABA-skole


I Loudoun, som ligger i den amerikanske stat Virginia, ca. 100 km uden for Washington DC, er der oprettet endnu en forældrestyret ABA-skole. Det er forældrene til den 7-årig Katelyn Lassiter, som har taget initiativ til den nye skole.

Siden Katelyn blev diagnosticeret kort tid efter hun startede i førskole, har hende mor, Jennifer Lassiter kæmpet for at finde en egnet skole til Katelyn. Det viste sig helt umuligt – i Loudouns skoledistrikt er der ingen ABA-skoler og de eksisterende, private ABA-skoler i omegnen af Washington, DC har lange ventelister.

Den nye skole kaldes Aurora School. »Vi kalder skolen Aurora fordi den repræsenterer solopgangen for disse børn«, fortæller Eleanor Voldish, som er leder af The Arc of Loudoun, en pressionsgruppe for personer med handicap i Loudoun. Skolen starter i slutningen af august med kun 2 elever, men forventes at vokse til 7 elever i løbet af efteråret. Initiativgruppen håber at kunne udvide til 100 børn i løbet af 4-5 års tid.

I Loudouns skoledistrikt var der sidste år 223 børn med autisme; det er en stigning på 26% i forhold til året forinden. Stigningen tilskrives, at læger er blevet mere opmærksomme på tegnene på autisme, siger Mary M. Kearney, som er leder af specialundervisningen i Loudoun. Stigningen betyder, at det offentlige skolesystem kæmper for at give passende tilbud til de mange børn med autisme, siger Greg Geldart, hvis søn, den 10-årige Grant, vil være den anden elen på Aurora-skolen fra dens start.

Det offentlige skolesystem er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde undervisning til børn med handicap. Hvis de ikke kan opfylde behovet for kvalificerede specialpladser, kan de blive tvunget til at betale for pladser i private skoler. Det er baggrunden for oprettelsen af Aurora-skolen.

Det har kun taget 7 måneder for initiativgruppen i samarbejde med The Arc of Loudoun at finde passende lokaler til skolen - 275 m2 i Childhood Development Center in Purcellville, som ligger en snes minutters kørsel fra Loudoun. Der er samtidig blevet udarbejdet en læseplan, der er blevet skaffet en licens til drift af en privatskole, der er ansat lærere og skaffet fondsmidler til opstarten.

Loudouns skoledistrikt skal betale mere end US$ 60,000 (ca. 400.000 DKK) for hvert barn, der indskrives på skolen. Denne pris er nødvendig for at kunne give en-til-en undervisning til hvert enkelt barn. Denne pris er ikke højere end de priser, der gælder for tilsvarende ABA-skoler i området. Elever, hvis forældre selv betaler, skal betale US$ 300 per skoledag (2.000 DKK)

Lærerne på den nye skole vil arbejde intensivt med hver enkelt elev, og anvende en metode, som kaldes anvendt adfærdsanalyse. Mange børn med autisme udtrykker deres frustrationer ved at skade sig selv eller andre. Uøvede lærere – selv med de bedste intentioner – vil være eftergivende over for børnene for at berolige dem. Anvendt adfærdsanalyse lærer i stedet børnene at håndtere deres anfald.

Når børnene ikke får en-til-en undervisning af en lærer, vil de være sammen med andre børn, herunder børn, der modtager hjemmeundervisning i Purcellville-området, og som kommer i skolebygningen til fælles arrangementer. Skolens stiftere håber at dette samvær vil hjælpe med senere at kunne integrere eleverne i almindelige skoleklasser.

»Jeg ønsker at Katelyn skal have relationer til andre folk og andre børn« siger Jennifer Lassiter, som har undervist Katelyn hjemme i det seneste år. »Jeg opfatter Aurora-skolen som en overgang, indtil Katelyn kan komme tilbage til folkeskolen«.

Aurora-skolen har planer om – på et senere tidspunkt – at efteruddanne lærere i anvendt adfærdsanalyse. »Jeg mener, at anvendt adfærdsanalyse som metode er fantastisk. Vi ønsker at denne skole skal være en model for, hvordan man skal håndtere børn med autisme«, siger Greg Geldart.

Kilde: The Washington Post, 17. august 2003

 

Joi Bay / 18.08.2003