USA

Autism Society of America blåstempler ABA

I den amerikanske udgave af CNN er der hver søndag morgen et lægemagasin – kaldet Weekend House Call – hvor Dr. Sanjay Gupta er vært. Programmet har hver uge et særligt tema, der er inviteret en eller flere gæster i studiet, og seerne kan ringe eller maile ind for at stille spørgsmål. Søndag den 7. september var emnet autisme, og gæsten var Dr. David Holmes, som er formand for Autism Society of Americas gruppe af faglige rådgivere. Autism Society of America – ASA – er den amerikanske autismeforening. ASA blev stiftet af en lille gruppe af forældre i 1965, og har i dag mere end 20.000 medlemmer fordelt på over 200 lokalafdelinger i alle amerikanske stater.

Et af spørgsmålene drejede sig om ABA, og det blev stillet af Kelly, som bor i Charlotte, North Carolina:

»Spørgsmålet er, vi har en datter på to et halvt år, og som har autisme. Og vi har – fra statistikker og for forskning – har vi set at ABA er den mest effektive og mest pågående form for behandling, som vi kan give til vores datter. Men prisen – det kan koste fra US$ 40-60.000 om året (265-398.000 DKK), og min mand og jeg tænker på, hvad slags støtte, om nogen, kan der søges, når man vil starte ABA-behandling for vores lille barn?«

Hertil svarede Dr. David Holmes: »For at være helt ærlig, så er ABA nok en af de eneste behandlinger, hvor vi har videnskabelig dokumentation for dens effektivitet, og det er derfor ABA er så værdifuld og – i mange tilfælde – en sjælden mulighed for disse småbørn. Vi ved, at tidlig intensiv behandling som regel indebærer ABA-behandling. Udfordringen – selvfølgelig – er at finde fagfolk eller institutioner, som kan ABA på en kvalificeret måde, og – endnu vigtigere – at finde ressourcerne til denne type af tilbud. Det kan være meget, meget bekosteligt. Den føderale regering har i kraft af handicaplovgivningen – Individuals with Disablilties Education Act – stillet midler til rådighed for spædbørn og småbørn. Det vil sige fra fødslen til de fylder 3 år. Men udfordringen er at skaffe nok penge til at komme op på det tilstrækkelige antal behandlingstimer til denne tidlige og intensive form for behandling«.

Denne blåstempling af ABA fra en ledende person inden for Autism Society of America er bemærkelsesværdig, fordi Autism Society of America ellers er kendt for ikke at ville anbefale bestemte behandlingsformer, men i sit informationsmateriale udelukkende fremlægger neutral information om fordele og ulemper ved forskellige typer af autismebehandling.

Kilde: CNN, Weekend House Call, 7. september 2003.

Autism Society of Americas web-site har adressen: http://www.autism-society.org

 

Joi Bay / 10.09.2003