INDIANA, USA

Forældre opretter ABA-center

En gruppe af forældre fra Indianapolis i staten Indiana har oprettet et center for adfærdsanalytisk behandling til børn med autisme. Centeret, der kaldes The Verbal Behavior Center for Autism, er indtil videre et tilbud til førskolebørn med autisme. Der er fra starten indskrevet 8 børn i alderen 2 til 6 år – enten fuldtids eller deltids. Initiativgruppen håber at kunne udvide centeret, således at det i løbet af de næste 5 år kan optage 30 elever – også ældre elever end de nuværende.

»ABA-centeret er en græsrodsbevægelse«, siger Chris Clarke, som er formand for det ikke-kommercielle center, og hvis 4-årige søn, Mitchell, er indskrevet som elev. »Vi kom til en fælles erkendelse af, at vi er i samme båd, og vi forsøger at skabe de bedste muligheder for vores børn«, siger han.

Både initiativtagerne og myndighederne siger, at centeret er unikt i staten Indiana. Der er kun én anden privat skole i Indiana, som er forbeholdt børn med autisme – Little Star School i Indianapolis.

Det nye center giver behandling baseret på anvendt adfærdsanalyse. Der er ansat 6 terapeuter, som har bachelorgrader i specialpædagogik eller psykologi, og som er certificeret til at give denne form for behandling, at give individuel undervisning, at nedbryde sprog, selvhjælpsfærdigheder og andre færdigheder i mindre enheder for at kunne opøve børnene til at mestre disse færdigheder.

Initiativtagerne siger, at centeret opfylder et stort, uopfyldt behov. Antallet af børn med autisme i Indianas skolevæsen er steget fra 3.832 i 2001 til 4.598 sidste år. Mens offentlige skoler kan give en-til-en undervisning til børn med autisme, har de ikke ressourcer til at give den intensitet og det omfang, som The Verbal Behavior Center for Autism kan. Men intensiteten og behandlingens kvalitet er bekostelig. Prisen er US$ 32.500 for 8 timers undervisning om dagen i 47 uger om året og US$ 19.500 for 3 timer om dagen (215.000 og 129.000 DKK). Hovedparten af disse penge går til at aflønne personalet. Centeret er gået i gang med at finde private sponsorer, således at de kan tilbyde fripladser til børn, hvis forældre ikke kan betale.

Kilde: The Indianapolis Star, 6. september 2003

 

Joi Bay / 11.09.2003