NEW JERSEY, USA

ABA-skole deltager i maratonløb for autismebehandling

I slutningen af oktober måned afholdes en konference – the first Applied Autism Research and Intervention Conference – i Arlington, Virginia. I den forbindelse er der også arrangeret et fundraising maratonløb, kaldet Run for Autism. Prisen for deltagelse er sat til US$ 50, og desuden forventes deltagerne at donere i gennemsnit US$ 250.

Blandt deltagerne i dette autisme-maratonløb er personale og elever fra ABA-centeret, Alpine Learning Group, fra Paramus i staten New Jersey (se På vej til at blive normal)

Alpine Learning Group har sammensat et hold – Team Alpine – til dette løb. Et af holdmedlemmerne er Lauren D'Esposito, en 15-årig elev fra Alpine Learning Group. Lauren startede på skolen i 1994 og lærte dengang at løbe på et løbebånd som et led i sin fysioterapeutiske træning. Siden lærte hun at løbe i lokalområdet sammen med en støtteperson, og nu løber hun regelmæssigt terrænløb sammen med andre elever fra den lokale high school, hvor hun modtager den integrerede del af sin undervisning.

Løb har medvirket betragteligt til Laurens nuværende kontakt til typiske, jævnaldrende unge, og det har også givet hende en imponerende god kondition. Hun lærte langdistanceløb på samme måde, som hun har lært andre færdigheder på Alpine Learning Group, nemlig via en systematisk nedbrydning af langsigtede mål til overkommelige og målelige delmål.

Træning til at løbe en maraton minder på mange måder om ABA-træningen på Alpine Learning Group, som har til formål at lære eleverne at blive uafhængige og at blive integreret i deres hjem, deres skoler og deres lokalsamfund. Mens løbere er underlagt deres træners plan, er undervisningen af eleverne på Alpine Learning Group styret af elevernes individuelle behandlingsplaner, hvis gennemførelse dagligt superviseres af en adfærdsanalytiker. Både at lære at løbe langt og at lære at lære, når man er et barn med autisme, forudsætter en høj grad af selvdisciplin og støtte fra kompetente personer – hvad enten det er en løbe-træner eller en ABA-terapeut.

Lige som løbere fører regnskab med deres løberesultater, puls og løbetider, så foretages der også dataregistrering på Alpine Learning Group. Både forældre og lærere registrerer elevernes udvikling og progression i kraft af data. Sådanne systemer hjælper med at måle de fremskridt, som børnene gør. Det sker en gang imellem at både løbere og børn og unge med autisme står stille i deres udvikling eller måske ligefrem har tilbagegang, hvilket tvinger dem til at revidere deres mål. Men både løbere og børn med autisme må altid have høje ambitioner, og er også fælles om at måtte have et team omkring sig til at løse forbigående problemer og til at fejre fælles succeser.

Alpine Learning Group har netop fejret 15 års jubilæum. Centeret har plads til et halvt hundrede elever, hvoraf 27 går i ALG-skolen, 14 børn, som modtager hjemmebehandling, får supervision fra centeret, og ALG følger også 9 tidligere elever, som nu er enkeltintegrerede i almindelige skoler. ALG har en venteliste på 600 børn.

Alpine Learning Group
First Biennial Applied Autism Research and Intervention Conference
Run for Autism

Kilde: The OARacle: The Monthly E-Newsletter of the Organization for Autism Research,
September 2003

Joi Bay / 08.10.2003