FLORIDA, USA

ABA-skole godkendes som støtteberettiget skole

 

Mark Thompson er seks år og har autisme. Han fik diagnosen som 2 ½ årig og har haft mange adfærdsforstyrrelser. Han bankede dengang sit hoved ned i gulvet, han gik rundt og rundt i huset og blev frustreret hvis nogen kom i vejen for ham. Han var meget selektiv i sin spisning, og han kunne ikke sige en lyd. Nu kan Mark f.eks. selv bede om at få en småkage og kan selv gå ud for at lege. Han kan navnene på sine brødre og søster og hans selvskadende adfærd er mindsket betragteligt, og han spiser næsten alt.

Marks forældre siger, at Marks udvikling skyldes, at han har gået en lille privat skole, Hope Center, som åbnede i juni måned sidste år. Hope Center tilbyder intensiv ABA-behandling til små børn med autisme. Nu skal Martin County School Board beslutte, om Hope Center kan godkendes som en støtteberettiget privat skole.

Hope Center drives af First Baptist Church of Jensen Beach men er ikke religiøs. Skolens bestyrelse har besluttet at ansøge om godkendelse af skolen for at blive i stand til at få offentlig støtte i stedet for udelukkende at være afhængig af forældrenes betalinger.

Forskning viser, at tidlig intervention er afgørende for behandling af autisme. Hope Center har som mål at forberede børn med autisme, således at de kan gå i almindelige børnehaveklasser. Mark Thompson går nu i børnehave i Jensen Beach Elementary School, og modtager kun anvendt adfærdsanalyse i nogle få timer om ugen.

Hope Center er oprettet af forældre til børn med autisme. Forældrene til Mark Thompson tog deres søn ud af det offentlige tilbud han dengang fik, gik sammen med et andet forældrepar til et barn med autisme, og sammen oprettede de Hope Center.

Embedsmænd fra Martin County School Board er begejstrede for pædagogikken ved Hope Center, men er – på baggrund af tidligere dårlige erfaringer med private småskoler – bekymrede for skolens økonomi. Som en offentlig godkendt skole skal Hope Center opfylde de samme krav, som offentlige skoler, og det betyder forøgede omkostninger til f.eks. kvalitetskontrol, ansvarsforsikringer samt fritidsordninger, hvilket Hope Center ikke har for øjeblikket.

Små, godkendte privatskoler har ofte problemer med økonomien, fordi de ikke kan fordele de administrative omkostninger på et stort antal børn. På Hope Center er der kun 8 børn, og budgettet på US $ 260.000 (1.7 mio DKK) skal dække udgifter til en administrativ skoleleder, en pædagogisk leder, tre terapeuter og konsulenter samt tre medhjælpere. Men denne høje normering er nødvendig, for at få den krævede 1:1-undervisning.

Hvis Hope Center godkendes som en privat, støtteberettiget skole, vil den modtage en start-bevilling fra skoledistriktet, men disse penge må ikke anvendes til løbende udgifter. Men i følge Paul Thompson har Hope Center en stor fordel, fordi dens lokaler stilles gratis til rådighed af First Baptist Church of Jensen Beach. Men det bliver alligevel svært at få økonomien til at hænge sammen, og skolen må være ekstremt sparsommelig i starten.

Kilde: Palm Beach Newspapers, 2. november 2003

 

Joi Bay / 05.11.2003