VIRGINIA, USA

Decentraliseret ABA-skole til 60 børn møder modstand


Forældre til børn med autisme har ansøgt Fairfax County School Board om godkendelse af planer for en såkaldt anerkendt privatskole, der skal give børn med autisme tidlig, intensiv 1:1-undervisning baseret på anvendt adfærdsanalyse. Men embedsmænd fra skoledistriktet, som ligger i staten Virginia, siger, at der er tvivl om projektets budget og undervisningens effekt, og de har anbefalet, at ansøgningen afvises, eller at der kun gives godkendelse med en række skrappe betingelser. Herunder krav om realistiske budgetter og forsikringer om, at den planlagte skole faktisk kan levere det antal undervisningstimer, der er ansøgt om.

Anerkendte, private skoler opererer uafhængigt af statslige og lokale instanser, men bliver finansieret af det skoledistrikt, hvori de er lokaliseret. Embedsmænd fra Fairfax skoledistrikt har beregnet at den foreslåede skole vil udløse startomkostninger på mere end en ½ mio. dollars (3,2 mio. DKK). Men initiativtagerne siger, at skolen vil være berettiget til føderale bevillinger, som vil billiggøre oprettelse af skolen betydeligt.

Initiativgruppen til skole udspringer af forældreforeningen Parents for Autistic Children's Education (PACE), som har udarbejdet det 116-sider lange forslag til skolens struktur og indhold. Hvis skolen godkendes, vil det være den første anerkendte privatskole for børn med autisme i den nordlige del af Virginia.

I følge forslaget fra PACE vil skole kunne optage op til 60 elever i alderen fra 3 til 12 år, men disse børn skal ikke undervisning sammen -- de skal enkeltintegreres i eksisterende skoleklasser forskellige steder i Virginia. Den nye skole vil således snarere være et center til koordinering af disse børns ABA-behandling end en egentlig fysisk skole. Til hvert barn skal der ansættes en ABA-terapeut, som vil få ansvaret for hvert enkelt barns behandling. De årlige udgifter per barn er beregnet til US$ 40.000 (258.000 DKK).

ABA-metoden anvendes i forvejen af Fairfax skoledistrikt til nogle børn med autisme, som ofte går i skole sammen med børn med andre handicap. Men forældrene til disse børn er utilfredse med det eksisterende ABA-tilbud, som de siger bliver ændret hvert år og mangler konsistens og intensitet.

For år tilbage gennemførte Fairfax skoledistriktet et pilotprojekt med fuldtids ABA-behandling til børn med autisme, men projektet blev ikke forlænget, fordi det var for dyrt, og fordi resultaterne var blandede. Af de 10 børn i pilotprojektet var der kun 2 børn, som blev enkeltintegreret i almindelig skole.

Medlem af skoledistriktets bestyrelse, Tessie Wilson, som er fortaler for at godkende den nye ABA-skole, siger: »ABA kan ikke hjælpe alle børn med autisme, men det var i sin tid et mirakel, at de to børn fra pilotprojektet kunne enkeltintegreres«.

Kilde: The Washington Post, 9. november 2003

 

Joi Bay / 11.11.2003