KANSAS, USA

Skoledistrikt frygter konsekvenser af ABA-succes

Blue Valley er et skoledistrikt, som ligger i udkanten af Kansas City. Der går mere end 16.000 børn i distriktets skoler, heraf 80 børn med autisme. Antallet af børn med autisme i skoledistriktet er vokset fra 8 til 80 i løbet af kun 7 år. En mangedobling, som man har kunnet opleve i hele USA i løbet af det seneste årti. I følge de nyeste tal fra det føderale Undervisningsministerium er antallet af børn med autisme i amerikanske skoler vokset fra 19.058 i 1993-94 til 118.669 i 2002-03.

De fleste af de 80 børn med autisme i Blue Valley skoledistriktet er enkeltintegrerede i almindelige klasser samtidig med, at de modtager intensiv ABA-behandling.

Et af disse børn med autisme er Jack Morse, som er 6 år og har autisme. Han fungerer på niveau med en 2-årig: han taler ikke men siger en række høje lyde, som kan forvandle ethvert besøg hos McDonalds til et mareridt. Alligevel siger hans mor, Kim Morse, at han er et af de heldige børn, og det skyldes, at han bor i et skoledistrikt, hvor man anvender ABA, og hvor børn med autisme bliver enkeltintegreret. På Jacks skole er der i alt 7 børn med autisme, som hver har deres egen støttepædagog. Desuden har de 7 børn tilknyttet 2 regulære lærere, en talepædagog og en ergoterapeut.

»Blue Valley er et meget velfungerende skoledistrikt«, siger hans mor. »Jack er i en situation, jeg ville ønske for alle børn med autisme«.

Myndighederne i Kansas siger, at alle børn med autisme får den undervisning, de har ret til i henhold til den amerikanske handicaplovgivning for børn og unge, Individuals with Disabilities Education Act. Men autismeforeninger stiller spørgsmålstegn ved den påstand. »Forældrene må kæmpe for at få den behandling, deres børn har ret til«, siger Helle Vander Yacht, som er leder af en lokal autismeforening, De forældre, som får den bedste behandling til deres børn, er de forældre, som klager og som har ressourcerne til at anfægte myndighedernes afgørelser. Hendes egen søn, som nu er 14 år gammel, fik først intensiv 1:1-behandling, da hans forældre i årevis førte retssag imod Salina School District.

Alexa Pochowski, som repræsenterer Kansas Undervisningsministerium, siger at skolerne gør hvad de kan, men ikke altid lever op til forældrenes forventninger. »Skolerne er kun forpligtigede til at give en passende uddannelse, ikke den bedst mulige uddannelse til børn med handicap«, siger hun. »Men forældrene stræber efter den maksimale indsats, og jeg kan godt forstå dem, for de skal leve med disse børn 24 timer i døgnet og bliver aldrig aflastet. Men skolerne kan ikke løse deres problemer.«

Skolerne i Kansas bruger allerede mange penge på børn med autisme, »men vi opfatter det som en god investering«, siger Alexa Pochowski. I 1999-2000 var gennemsnitsprisen for et barn med autisme US$ 18.790 (117.000 DKK), mens andre børn med handicap kun udløste udgifter på US$ 12.474 (78.000 DKK). Gennemsnitsprisen per år for et typisk barn i Kansas er US$ 6.556 (41.000 DKK).

ABA-projektet i Blue Valley skoledistriktet er lige startet på sit 4. skoleår. I starten omfattede det kun børn i underskolen, men for to år siden blev det udvidet til også at omfatte mellemskolen og gymnasieskolerne.

En repræsentant for Blue Valley skoledistriktet fortæller, at de får henvendelser fra forældre til børn med autisme fra hele landet, og som er interesseret i at flytte til Blue Valley. »Det er dejligt, at vores indsats bliver værdsat og er efterspurgt, men det er også bekymrende, fordi tilflytning af familier med børn med autisme vil forøge vores udgifter. Hvis der kommer en tilflytning til vores skoledistrikt, bliver vi nødt til at diskutere, hvordan vi kan servicere disse børn«, lyder beskeden fra skoledistriktet.

Kilde: The Kansas City Star, 19. november 2003.

Joi Bay / 21.11.2003