VIRGINIA, USA

Skolebestyrelse afviser forslag om decentral ABA-skole

Med stemmerne 8 mod 3 afviste skolebestyrelsen i Fairfax skoledistriktet i staten Virginia at anerkende -- og dermed finansiere -- en decentral ABA-skole for op til 60 børn med autisme. Det var planen, som er udarbejdet af forældreforeningen Parents for Autistic Children's Education (PACE), at de mange børn skulle enkeltintegreres på seks forskellige skoler i skoledistriktet (se Decentraliseret ABA-skole til 60 børn møder modstand)

Repræsentanter for flertallet i skolebestyrelsen siger, at skoledistriktet i stedet vil finde alternative metoder til at give børn med autisme intensiv 1:1-behandling.

Afvisningen af forslaget om den decentrale ABA-skole kommer efter at skolemyndighederne har udtrykt bekymring for økonomien i projektet. Bekymringerne resulterede i, at lederen af skoleadministrationen, Daniel A. Domenech, meddelte, at administrationen ikke kunne støtte forslaget. Men han anerkendte, at skoledistriktet, ikke gør nok for at hjælpe børn med autisme. »Vi tilfredsstiller åbenbart ikke alle vores forældre. Vi må være mere åbne over for forældres og elevers behov«, sagde Domenech.

Skolebestyrelsens afvisning kommer også på baggrund af den offentlige høring, der har været afholdt om forslaget til ABA-skole. Arrangørerne af høringen ville overbevise skolebestyrelsen om, at forslaget skulle afvises. På høringen udtrykte mange forældre til typiske børn bekymring for, hvilke konsekvenser enkeltintegrationen af børn med autisme ville have for undervisningens kvalitet.

»Enkeltintegration af børn med autisme i almindelige klasser vil være alt for forstyrrende for undervisningen«, siger Candy Neukam, hvis datter går i en af de offentlige skoler, der var udpeget til at huse en gruppe af elever med autisme. Hun sagde, at hun ikke ville være modstander af projektet, hvis børnene fik deres egen bygning. Hun kritiserede også skolemyndighederne for ikke at give forældrene tid nok til at undersøge konsekvenserne af forslaget.

»Vores mål har været at påvirke politikken på specialuddannelsesområdet i Fairfax og at give vores børn forbedrede muligheder«, sagde Randolph Nicklas, som er formand for Parents for Autistic Children's Education (PACE). »Men nu afhænger alting af, hvordan skolebestyrelsen vil følge op på denne afvisning. Det er klart, at vi ikke er for optimistiske når man tænker på forhistorien«.

Forhistorien er den, at skoledistriktet indtil for fire år siden kørte et forsøgsprojekt med anvendt adfærdsanalyse til børn i underskolen, men forsøget blev stoppet, fordi det var for dyrt, og fordi man ikke mente resultaterne svarede til udgifterne.

Kilde: The Washington Post. 21. november 2003.

Fairfax skoledistrikt er et af de største i staten Virginia. Skoledistriktet har ansvaret for 153.000 elever, som er fordelt på 197 skoler, og der er ansat mere end 10.500 lærere. Antallet af elever med autisme er steget fra 235 i 1997 til 662 i 2002.

Joi Bay / 21.11.2003