RHODE ISLAND,USA

Rapport anbefaler tidlig og intensiv indsats

En rapport, udgivet af organisationen Kids Count fra den amerikanske stat Rhode Island, anbefaler, at der sker en tidligere diagnosticering af børn med autisme, således at flere børn kan få del i statens tidlige og intensive indsats. Udgifterne til tidlig og intensiv indsats vil fungere som en investering, der senere vil føre til betragtelige offentlige besparelser, siger rapporten.

Rapporten Children with Autism in Rhode Island dokumenterer, at der er behov for en forøget opmærksomhed omkring mulige tegn på autisme hos børn i en tidlig alder -- helst i forbindelse med det helbredscheck, som alle børn får i 2-års alderen, og hvor de tidlige tegn på autisme normalt viser sig.

I år er der indskrevet 605 børn i alderen fra 3 til 21 år med autisme eller tilsvarende udviklingsforstyrrelser i skolesystemet i Rhode Island. For ti år siden var antallet kun 30. Der er således sket en meget dramatisk stigning i antallet af børn med autisme på 1.900%. En stigning, som dels skyldes nye diagnosekriterier og dels en stigende udbredelse af autisme i befolkningen. Antallet af børn med autisme skal ses i forhold til, at Rhode Island er en af USAs mindste stater med en befolkning på kun ca. 1 mio. og med ca. 158.000 børn og unge i uddannelsessystemet.

»Når antallet af børn med autisme stiger i et sådant tempo er der behov for den bedst mulige uddannelse til de fagfolk, der arbejder med børn med autisme, således at de kan finde frem til disse børn så tidligt som muligt. Vi ved, at intervention resulterer i meget bedre resultater på lang sigt, desto tidligere interventionen sættes ind«, siger Elizabeth Burke Bryant fra Kids Count.

Men i følge rapporten bliver mange børn i Rhode Island først diagnosticeret med autisme i en alder af 5-6 år, og disse børn vil mangle adskillelige års intensiv terapi, som statens Rhode Island tilbyder til skolebørn med autisme. Denne terapi omfatter 25 timers hjemmebaseret intensiv behandling baseret på anvendt adfærdsanalyse til de mindste børn. For de større børn omfatter behandlingen mulighed for at lære sociale færdigheder, som regel ved at børnene enkeltintegreres med almindelige børn i børnehaver og skoler.

Cynthia Holmes fra statens Sundhedsministerium, som er ansvarlig for den tidlige indsats over for børn med autisme, fortæller at det samlede budget for autismebehandling sidste år var US$ 12 mio. (72 mio. DKK). I gennemsnit koster behandlingen af børn med autisme US$ 20.000 mens børn med andre handicap udløser udgifter på US$ 15.000 og en almindelig skoleelev det halve (120.000, 90.000 og 45.000 DKK).

Rapporten Children with Autism in Rhode Island påviser også en kraftig ulighed i hyppigheden af autisme hos børn fra sorte og latinamerikanske familier i forhold til familier af europæisk afstamning. Tilsyneladende bliver børn i sorte eller latinamerikanske familier kun sjældent diagnosticeret med autisme, hvorimod generel mental retardering er betydelig mere udbredt her end i familier af europæisk afstamning.

For at udbrede kendskabet til effektive og intensive behandlinger for autisme har Rhode Island oprettet en demonstrations-skole for børn med autisme, kaldet Autism Project of Rhode Island. Leder af denne skole er Joanne Quinn, som selv er mor til en dreng med autisme, der også går på skolen. Skolen tilbyder behandling til en række børn med autisme, men fungerer også som studie- og efteruddannelsescenter, hvortil studerende og lærere rejser fra hele staten for at blive opdateret i de nyeste pædagogiske metoder. Skolen regner med, at omkring halvdelen af de børn, der modtager en sådan tidlig og intensiv indsats, kan komme til at fungere, således at de kan enkeltintegreres i almindelige skoleklasser på normale vilkår når de starter i 1. klasse. I følge Kids Counts rapport undersøttes en sådan succesrate af tilgængelige forskningsresultater, og hvis alle børn med autisme kunne få del i disse metoder, vil det på lang sigt resultere i betragtelige besparelser på statens udgifter til forsørgelse og pleje af voksne med autisme.

Kids Count er en ikke-kommerciel organisation, som arbejder politisk for børns vilkår i Rhode Island. Organisationen indsamler og formidler data om børns vilkår og advokerer for udvikling af en ansvarlig politik og ansvarlige tilbud til børn. Ved at gennemføre eller finansiere forskning i børns levevilkår, ved at blande sig i den offentlige debat og i kraft af samarbejde med andre organisationer og myndigheder øver organisationen indflydelse på politikere og befolkning i Rhode Island.

Kids Counts web-site har adressen www.rikidscount.org, hvor også rapporten Children with Autism in Rhode Island kan læses.

Kilde: Providence Journal, RI - 18. december, 2003

 

Joi Bay / 21.12.2003