OHIO, USA

Forældre og skolesystem opretter fælles ABA-program

Forældre til børn med autisme organiseret i organisationen Arc of Morrow County har sammen med Mid-Ohio Educational Service Center oprettet et nyt ABA-skoleprogram, kaldet The Whetstone Family and Children's Center's Autism Classroom. Klassen er for børn med autisme i alderen 4 til 8 år. ABA-klassen er kun den anden af denne type tilbud til børn med autisme i staten Ohio. Morrow County ligger ved highway 71 mellem byerne Cincinatti og Columbus.

»Formålet med klassen er ikke at segregere eleverne, men at give dem de nødvendige forudsætninger for at kunne indgå i almindelige klasser uden nederlag«, siger Tom Ash, som er leder af Mid-Ohio Educational Service Center. »Klassen anvender anvendt adfærdsanalyse for at kunne arbejde med de enkelte elevers behov«.

Klassens lærer Melissa Hughes siger, at hun og de andre adfærdsanalytikere arbejder en-til-en med børnene. Børnene er i klassen hele dagen i ugens første fem dage, og de deltager her i en lang række velstrukturerede læringsaktiviteter. Her lærer de bl.a. at lytte og forstå, at tale og at etablere øjenkontakt. Desuden træner børnene i forbindelse med frokost, pauser og udeaktiviteter, hvilket forbereder dem til at kunne gå i almindelige klasser. Endelig lærer børnene at læse og de får også fysioterapi. Adfærdsanalyse går ud på at nedbryde de enkelte arbejdsopgaver i trin, således at de blive forståelige og opnåelige for de enkelte børn, som lærer ved hele tiden at få positiv forstærkning, indtil en opgave er lært og mestret.

»Forældre fra Morrow County, offentlige myndigheder og skolesystemet har haft et fint samarbejde omkring etableringen af dette særlige ABA-program for børn med autisme«, fortæller Tom Ash.

En af de forældre, som har medvirket til oprettelsen af Whetstone Family and Children's Center's nye ABA-program, er Donna Carver, som er mor til et barn med autisme og medlem af Arc of Morrow County. Hun fortæller hvor frustrerende hendes tidligere erfaringer med fagfolk har været. Det var først da hun i Arc of Morrow County fandt sammen med andre handicapforældre, at hun opdagede de ressourcer, som står til rådighed for forældre til børn med handicap. Det er også læsning af bøger, skrevet af andre forældre til børn med autisme, som har hjulpet hende til at finde den nødvendige information om, hvordan hun kunne hjælpe sit barn med autisme.

»Handicapfamilier er den afgørende faktor for forandringer og for udvikling«, siger Carver. »Arc of Morrow County drives af forældre, som arbejder frivilligt«.

Kilde: Marion Star, OH - 4 Jan 2004

The Arc of Morrow County har webadressen www.morrowcounty.net/arc/. Her findes en beskrivelse af det nye ABA-skoleprogram.

 

Joi Bay / 09.01.2004