WASHINGTON, USA

Undersøgelser af ABA-trænings effekter på hjernefunktioner

Autismeforskere har opdaget, at hjernen hos personer med autisme fungerer anderledes end hos normale personer når de ser billeder af ukendte personer. Men når de samme personer rmed autisme betragter billeder af velkendte personer — f.eks. deres mor — er hjernens aktivitet meget lig normale hjerners aktivitet.

Forskningen ledes af professor Geraldine Dawson, som er chef for Autism Center ved University of Washington. Dawson fortæller »Det virker som om, at vores hjerner har udviklet særlige processer til genkendelse af ansigter, fordi ansigter er afgørende for overlevelse, for at forstå følelser og for at etablere særlige relationer til andre. Vi har specifikke og veldefinerede områder i hjernen til opfattelse af ansigter og andre områder til opfattelse af objekter. Disse områder er placeret i forskellige dele af tindingelappen. Vores studier af hjernens funktion hos personer med autisme viser, at disse ofte bruger objekt-områderne i hjernen, når de betragter ansigter«.

»Børn med autisme undviger ofte øjenkontakt og har begrænsede erfaringer med at genkende ansigter«, fortælller professor Elisabeth Aylward, som har fortolket de fMRI-scanninger (functional Magnetic Resonance Imaging), der er blevet anvendt i undersøgelsen.

»Folk med autisme har en tendens til at aktivere objekt-genkendelsesområderne i hjernen når de ser fremmede ansigter. De har også en tendens til at fokusere på detaljer i ansigter — f.eks. et overskæg eller et par brilller. Normale personer fokuserer i stedet på hele ansigtet og forholdet mellem ansigtets forskellige dele«, siger Elisabeth Aylward.

Disse resultater kan have betydning for behandling for autisme. Professor Dawson fortæller, at University of Washingtons Autism Center er i gang med to opfølgningsustudier, som har til formål at lære børn med autisme at blive ‘eksperter i at læse ansigter'.

I begge undersøgelser anvendes ABA-træning som intervention. I den ene undersøgelse skal 11 børn med autisme i kraft af ABA-træning lære at kigge andre mennesker i øjenene og fokusere på ansigter og ansigters særlige træk. Formålet er at undersøge, om det på den måde er muligt at lære disse børn at anvende de ansigtsrelaterede områder af hjernen. Den anden undersøgelse er en kontrolleret studie, der omfatter 24 småbørn og førskolebørn, som er diagnosticeret med autisme, og et tilsvarende antal typiske børn. I kraft af 25 timers 1:1 ABA-behandling om ugen i to år vil professor Dawson og hendes kolleger undersøge, om en sådan intensiv intervention har effekter på hjernens aktivitet og funktionsmåde.

De omtalte studier er finansieret af Cure Autism Now Foundation og National Institute of Mental Health (se 8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme)

Kilde: Newswise, 9. februar 2004

Mere information om University of Washington's Autism Center findes på adressen http://depts.washington.edu/uwautism/

Joi Bay /13.02.2004