VIRGINIA, USA

Tre ABA-skoler i Virginia

Dagbladet Richmond Times Dispatch har som en service for sine læsere — og som tekstannoncer for skolerne — præsenteret de tre eksisterende private ABA-skoler i den centrale del af staten Virginia.

Spiritos School åbnede for to år siden, og har tilbud til børn i alderen fra 2½ til 12 år. Undervisningen er udelukkende baseret på anvendt adfærdsanalyse. »Vi anvender individuel forstærkning for at lære vores børn at lære«, fortæller Janet Lachowsky, leder af skolen. »Vi sørger for, at børnene altid har succes og aldrig lider nederlag. På den måde styrker vi deres selvværd«.

Undervisningen foregår som 1:1 instruktion, og for øjeblikket har skolen kun plads til 8 elever. »Vi følger med i den nyeste ABA-forskning ogbringer den i anvendelse i forhold til vores børn. På den måde udvikler vores behandling sig«, siger Lachowsky.

Forældrene kan vælge mellem heldags- eller halvdagsskole. Ud over det sædvanlige skoleår tilbyder skolen også undervisning i sommerferien. »Der er intet som at se disse børn med autisme begynde at blive opmærksomme, koncentrerede og talende«, siger Lachowsky. »Det er den bedste motivation i mit arbejde«.

Faison School er en skole for børn med diagnoser inden for det autistiske spektrum, hvad enten det er egentlig autisme, Aspergers Syndrom eller andre former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser. For øjeblikket er skolen forbeholdt førskolebørn, men efterhånden som de nuværende elever bliver ældre, vil skolen få elever helt op til 22 års alderen, hvor det lovpligtige skoletilbud til børn med handicap slutter.

»Vi underviser børn 1:1 men i gruppesituationer«, forklarer Shirley Wiley, som er skolens pædagogiske leder. »Indtil videre fokuserer vi på den tidlige intervention og anvender metoden anvendt adfærdsanalyse. Skolen og dens ansatte er meget opsatte på at give førsteklasses undervisning baseret på den nyeste videnskabelige kundskab om børn med autisme«, forklarer Wiley.

Faison School giver også rådgivning til offentlige skoler i håndteringen af børn med autisme og skolen gør meget ud af at formidle overgangen til almindelige skoler, for de børn, der skal enkeltintegreres.

Dooley School har udviklet sin helt egen model, hvor forskellige 'skoler i skolen' har tilbud til forskellige typer af børn med handicap. En af disse delskoler er Parham Road Academy, som underviser børn med autisme i alderen fra førskolealderen til de fylder 22 år. Undervisningen er baseret på 1:1 ABA samt gruppeundervisning.

Kilde: Richmond Times Dispatch (Virginia),15. februar 2004

Tidligere artikler om ABA-behandling i Virginia:
Skolebestyrelse afviser forslag om decentral ABA-skole
Decentraliseret ABA-skole til 60 børn møder modstand
Forældre opretter endnu en ABA-skole
Fundraising til ABA-skole


Joi Bay /19.02.2004