MASSACHUSETTS, USA

May Institute i Braintree

20 km syd for Boston i staten Massachusetts ligger May Institute i Braintree, som holder til i en nedlagt folkeskole, St. Thomas More School. Afdelingen i Braintree er et af 160 forskellige tilbud for børn med udviklingshæmning, som May Institute har ansvaret for i New England-området. May Institute blev oprettet i 1955 og har således haft tilbud til udviklingshæmmede i næsten 50 år.

»May Institute er baseret på anvendt adfærdsanalyse, som indbefatter forstærkning, gentagelse og promptning for at udvikle sprog, færdigheder og social adfærd«, fortæller Jane Carlson, som er klinisk leder af Braintree-afdelingen, der har specialiseret sig i undervisning af børn med autisme. Jane Carlson har en ph.d-grad og har skrevet en afhandling om behandling af autisme.

»Anvendt adfærdsanalyse blev udviklet i starten af 1960erne og har givet fortræffelige resultater. Det er den eneste veldokumenterede behandling«, siger Carlson. »Vi finder det enkelte barns styrker og svagheder og udvikler en behandling, som passer til netop dette barns behov«.

Der er 60 børn fra hele Massachusetts på skolen i Braintree, og hvert af dem har sin egen behandlingsplan. Aldersmæssigt er eleverne fra 5 til 22 år gamle. De bliver henvist af deres forældre, af en børnelæge eller fra et skolesystem. Der er 30 lærere og terapeuter på skolen.

Alle børnene har så alvorlige adfærdsmæssige problemer at det forhindrer dem i at gå i deres lokale skole. Lærerne fører data over hver elevs adfærd og præstationer, time for time. Disse data bliver analyseret og fungerer som grundlag for det enkelte barns behandlingsplan. Data viser, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, som typisk indtræder i løbet af barnets første tre leveår. Det er en neurologisk lidelse, som påvirker hjernens udvikling og resulterer i vanskeligheder med kommunikation, læring og social interaktion. Autisme rammer et ud af hver 500 børn og er den hyppigst forekommende udviklingshæmning. Autisme forekommer fem gange hyppigere end Downs Syndrom og rammer drenge fire gange så hyppigt som piger.

»Da jeg startede på autismeområdet for 20 år siden, blev børn typisk diagnosticeret, når de var 5 eller 6 år gamle. Nu kan en god kliniker spotte autisme i 18-måneders alderen«, fortæller Carlson.

Symptomerne er en langsom udvikling af kommunikative evner, en begrænset interesse for kammerater, usædvanlige reaktioner på fysiske påvirkninger, og enten overaktiv eller meget passiv adfærd kombineret med ubegrundede raserianfald, overoptagethed af enkelte objekter og aggressiv adfærd.

Tidlig, intensiv intervention er afgørende, og kan starte allerede i 18-måneders alderen, siger Carlson. Hun har følgende råd til forældre til børn med autisme: »Lær hvad du kan om handicappet og sørg for at få barnet i gang med den rigtige form for behandling«.

Kilde: Braintree Forum, MA - 18. februar 2004

May Institute har webadressen http://www.mayinstitute.org/. Her kan man finde en beskrivelse af afdelingen i Braintree og læse om lederen Jane Carlson.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Massachusetts:
Sommerlejr baseret på anvendt adfærdsanalyse
ABA-center ekspanderer
ABA-behandling resulterer i budgetoverskridelser

Joi Bay /1.03.2004