NORGE

TIPO skal evalueres af Social- og helsedirektoratet

I det norske Storting har der været stillet spørgsmål til helseminister Dagfinn Høybråten om den tidlige indsats for børn med autisme. Spørgeren var medlem af Kirke-, utdanneings- og forskningskomiteen Arne Sortevik fra Fremskridtspartiet. Han stillede følgende spørgsmål: »Autisme er en alvorlig psykisk sygdom, som udvikler sig i den tidlige barndom. Prognoserne har traditionelt været dårlige og medicinsk behandling har hidtil ikke vist sig effektiv. Der findes en behandling, som giver opsigtsvækkende resultater, og som gives via TIPO Norge. Grundlaget er bl.a. forskningsbaseret arbejde, som er blevet udført i Oslo siden 1989. Et af de regionale helseregioner dækker udgifter til TIPO-behandling; de øvrige gør det ikke. Vil ministeren tage initiativ til, at alle helseregionerne dækker denne form for behandling«?

Helseminister Dagfinn Høybråten fra Kristelig Folkeparti svarede i første omgang ved at henvise til, at børn med autisme — i lighed med andre personer med funktionsnedsættelser — forudsættes at få de nødvendige tilbud inden for de ordinære hjælpesystemer. I dette tilfælde barnehabiliteringstjenesten og opplæringssektoren. Han gjorde også opmærksom på, at der ved Universitetet i Oslo er oprettet et nationalt Autismenetværk i samarbejde med Sosial- og helsedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet for at sikre udviklingen af tilbud til personer med autisme. Autismenetværket er et af flere kompetencecentre for sjældne funktionsnedsættelser, som fra starten af januar 2004 er blevet knyttet til de nyoprettede helseregioner.

Helseministeren gjorde også opmærksom på, at TIPO Norge er en privat klinik, som udbyder tidlig og højintensiv oplæring af børn med autisme, og at den metode, som TIPO anvender, er velkendt i faglige miljøer, men er kun en af flere relevante metoder. Han understregede samtidig, at det er helseregionerne, som har ansvaret for at yde specialiserede tilbud til befolkningen, og at det er helseregionerne, som må vurdere, om de ønsker at købe kompetencer fra private aktører for at opfylde deres ansvar.

Ministeren mente dog, at med den kompetence, som nu er opbygget inden for Autismenetværket og med mulighederne for samarbejde mellem specialhelsetilbud, de kommunale helsetilbud og skolesystemet bør der være gode muligheder for, at alle børn med autisme får relevante tilbud over hele landet.

Arne Sortevik præciserede i sin opfølgning, at autisme er en psykisk sygdom, og at børn med autisme har brug for behandling — ikke specialundervisning. Han henviste også til en nylig indstilling fra socialkomiteen i Stortinget, som viser, at en del forældre til børn med autisme finder de eksisterende tilbud utilstrækkelige og i stedet ønsker mere vægt på målrettede behandlingstilbud. »Er det på den baggrund ikke betænkeligt, at kun en enkelt helseregion har tilbud, som modsvarer de behov, der er fremhævet i kommissionsrapporten?« ville Arne Sortevik vide.

Ministeren svarede hertil, at Sosial- og helsedirektoratet har igangsat en vurdering af TIPOs tilbud og resultater for at kunne videregive et grundlag, som helseregionerne kan anvende, når de skal vurdere, om de har behov for denne type af private tilbud.

Arne Sortevik understregede i den fortsatte debat, at denne vurderingsproces tager tid. Det er netop tid, som disse børn og deres forældre ikke har. Et af pointene ved den metode, som anvendes af TIPO, er netop, at man skal tidligt i gang. Studier viser, at næsten 50% af dem, som får behandlingen, har mulighed for normalt og alderstypisk intellektuelt funktionsniveau efter behandlingen. Derfor er det vigtigt at få en afklaring, som betyder, at forældre kan bruge deres energi, indsats og bekymring på at tage del i træningen og oplæringen af deres børn i stedet for at slås imod bureaukratiske myndigheder.

Debatten afsluttedes med, at helseministeren tilsluttede sig disse bekymringer, men han fastholdt samtidig, at den faglige vurdering af behandlingstilbud må foretages af de relevante fagmyndigheder og ikke af politikere. Det er derfor, Sosial- og helsedirektoratet er blevet bedt om en vurdering af TIPOs metode, således at helseregionerne får et solidt beslutningsgrundlag.

Kilde: Stortingets informasjonstjener, 4.3.2003

Spørgsmålet om TIPO er nr. 10 af 2004-03-03 til Helseministeren.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Norge:
Kontrakt med TIPO i Bergen forlænges
Norske erfaringer med anvendt adfærdsanalyse

Joi Bay / 5.03.2004