USA

Skolebaseret ABA — interview med Ron Leaf

Ron Leaf er sammen med John McEnchin leder af ABA-konsulentfirmaet Autism Partnership, som har afdelinger i USA, Canada, England, Hong Kong samt Australien. De har tidligere sammen skrevet ABA-lærebrogen A Work in Progress: Behavior Management Strategies & A Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism (1999). Internettjenesten The Special Educator, som er en amerikansk betalings-service for fagpersoner inden for specialundervisning, har udsendt et live-interview med Ron Leaf. Nedenfor følger et uddrag af dette interview.

Er anvendt adfærdsanalyse effektiv til undervisning af elever inden for det autistiske spektrum?

ABA er beviseligt ekstremt effektiv i uddannelse og behandling af elever med autistiske forstyrrelser. ABA er baseret på principper om læring. Læring til af børn med autisme består i at lære dem passende færdigheder inden for sprog, socialisation, fritid, adfærdskontrol og akademiske færdigheder.

Hvordan kan ABA gennemføres i en skole?

ABA bliver praktiseret i skoler ved først at lære lærerne brugen af ABA. Det indebærer, at hjælpe dem til at bruge systematisk undervisning, herunder

— at bryde færdigheder ned i mindre dele,
— at give eleverne masser af muligheder for at øve færdigheden
— at give øjeblikkelig feedback,
— at sørge for den nødvendige hjælp
— ikke at gå videre til nye opgaver før den forrige er mestret,
— at gøre læringen så sjov og så naturlig som muligt.

ABA i skolesystemet indbefatter også nøje analyser af elevens færdigheder og mangler, således at vi kan udvikle en helhedsorienteret uddannelsesplan for hver enkelt elev. Målsætningerne må nødvendgvis være funktionelle og praktisk opnåelige. At indsamle data er afgørende for at kunne guide lærerne til hvilke teknikker, der er effektive, og som derfor skal videreføres, og hvilke, der ikke er effektive.

Er det — efter din erfaring — et problem at nogle elever med autisme er overmedicineret og derfor sløve eller trætte i skolen?

Der er uden tvivl elever, som bliver overmedicineret, hvilket kraftigt forringer barnets læringsmuligheder. Jeg forsøger at analysere baggrunden for medicineringen og forsøger herefter at ændre situationen via systematiske træningsprogrammer. F.eks. er det almindeligt at elever bliver medicineret pga. søvnforstyrrelser. Hvis det er tilfældet, så arbejder jeg med forældrene for at lære dem en metode til at få barnet til at sove igennem om natten. Ofte er elever også medicineret pga. opmærksomhedsforstyrrelser eller hyperaktivitet. Vi har temmelig gode resultater, når det gælder om at løse sådanne problemer med adfærdsanalytiske metoder.

Hvordan kan skolernes personale bliver efteruddanet i ABA?

De har brug for supervision fra en ekspert i ABA-intervention i skolesystemet. Desværre er denne form for efteruddannelse en langsommelig proces. Ofte møder man en tro på, at ABA er en simpel tilgang, som en fagperson kan lære i kraft af nogle få workshops. Men at blive dygtig til ABA forudsætter lang tids træning. Det starter typisk med nogle workshops for at give information om autisme og ABA. Herefter går man over til praktiske øvelser, og siden supervision i klasseværelset. Vi anbefaler kraftigt, at et skoledistrikt samler en team af fagfolk, som herefter uddannes til at blive de lokale eksperter. På den måde kan behovet for supervision efterhånden mindskes i det enkelte skoledistrikt.

Er ABA en effektiv behandling for alle elever inden for det autistiske spektrum?

Jeg er selvfølgelig forudindtaget i forhold til ABA, men svaret er, at alle elever inden for spektret kan have gavn af ABA. Men det er vigtigt, at være opmærksom på de store variationer inden for ABA. Der er med tiden blevet udviklet flere forskellige former for ABA, og jeg anser dem ikke nødvendigvis som lige effektive. Selv om alle børn profiterer af kvalitetsbaseret ABA, så er der selvfølgelig forskelle i de enkelte børns muligheder. De faktorer, der påvirker behandlingsresultaterne, er helhedsorienteringen, intensiteten, konsistensen og kvaliteten af behandlingen. Jo tidligere man kan komme i gang, desto bedre muligheder. Men selvfølgelig spiller også barnets kognitive kapaciteter en rolle for behandlingsresultaterne.

Kilde: California Special Education Alert, 28. marts 2004.

Reference: Ron Leaf, John McEachin, Jaisom D. Harsh, Marlene Boehm. A Work in Progress: Behavior Management Strategies & A Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism. DRL Books, 1999.

Autism Partnership har webadressen http://www.autismpartnership.com/


 

Joi Bay /1.04.2004