KANSAS, USA

ABA-pioner død

Tidligere professor ved University of Kansas Montrose Wolf er død 68 år gammel. Wolf bliver af mange opfattet som en af de vigtigste — måske den vigtigste — grundlægger af disciplinen anvendt adfærdsanalyse. Han var også en af de første, som demonstrerede anvendt adfærdsanalyses effekter i behandling af autisme hos børn.

Wolf var en af pionererne inden for anvendt adfærdsanalyse. Da Wolf tog sin ph.d-grad fra Arizona State University i begyndelsen af 1960erne, var adfærdsanalyse i hovedsagen stadig en teoretisk og eksperimentel disciplin, men Wolf bidrog igennem hele sit liv til at gøre principperne for adfærdsanalyse anvendelige i klinisk og undervisningsmæssig praksis.

»Dengang var der mange forskere, som talte om den praktiske anvendelse af adfærdsanalytiske principper, men Wolf var en af de få, som tog skridtet fra snak til praksis«, siger James Sherman, der er professor ved Department of Human Development and Family Life ved University of Kansas, hvor han og Wolf har arbejdet sammen i næsten 40 år.

I begyndelsen af 1960erne fik Montrose Wolf på Institute for Child Development ved University of Washington til opgave at lede behandlingen af en tre-årig dreng med autisme. Drengen havde mange aggressive anfald, var selvskadende, og var indlagt på et psykiatrisk hospital. Det var i forbindelse med behandlingen af denne dreng, at Wolf udviklede to centrale begreber, som siden er blevet faste bestanddele af ABAs vokabular: time-out (samme udtryk anvendes på dansk) og token-economy (tegnøkonomi-system på dansk). Behandlingen af denne dreng og de i alt fire videnskabelige studier af dette behandlingsforløb introducerede også den direkte forstærkning af verbal imitation. Her anvendte Wolf — som den første — spiselige forstærkere i mand-træning af verbal imitation.

Wolf var den ledende terapeut i en af de allerførste undersøgelser af effekterne af langvarig og intensiv adfærdsanalytisk behandling. I denne undersøgelse, som siden er blevet kendt som the Dickey Study, fik den tre-årige dreng Dickey ABA-behandling i 20-30 timer om ugen i adskillelige år. Denne dreng kom senere til at gå på high school og fik senere et arbejde, hvilket på daværende tidspunkt var helt uhørt for unge med autisme.

Wolf kom til University of Kansas i 1965, hvor han var medstifter af Juniper Gardens Children's Project for primært afroamerikanske børn og unge fra det boligområde, som gav navn til projektet. Ved University of Kansas kom Wolf — sammen med Donald M. Baer (1931-2002) og Todd R. Risley — til at danne fundamentet for et af de mest velrennomerede og velkendte ABA-studie- og forskningsmiljøer i USA: Department of Human Development and Family Life.

I 1966 var han initiativtager til og den første redaktør for tidsskriftet Journal of Applied Behavior Analysis; et tidsskrift, som siden har været det ledende tidsskrift for formidling af anvendt forskning inden for adfærdsanalyse.

Samtidig udviklede han Teaching-Family Model: en systematisk, databaseret og helhedsorienteret tilgang til sociale problemer. Teaching-Family Model var et ABA-flagskib i 1970ernes USA.

Kilder:
Lawrence Journal World, (KS), 20. marts, 2004
Todd R. Risley, Montrose M. Wolf: The Origin of the Dimensions of Applied Behavior Analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 30, 377-381.

Department of Human Development and Family Life ved University of Kansas har web-adressen http://www.ku.edu/~hdfl/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Kansas:
Skoledistrikt frygter konsekvenser af ABA-succes

Joi Bay /02.04.2004