WASHINGTON, USA

ABA-behandling er personalegode i Microsoft

Autisme er ikke længere en sjælden lidelse. Blandt børn forekommer autisme hyppigere end Downs syndrom og cancer. Der er ingen, som ved hvorfor autisme bliver mere og mere udbredt, men nogen mener at vide, at det har sammenhæng med, hvor højteknologisk orienterede børnenes forældre er.

»Autisme er en udviklingsmæssig forstyrrelse, som påvirker evnen til social interaktion og også evnen til at kommunikere — ikke kun talesprog men også ikke-verbal kommunikation«, siger Dr. Geraldine Dawson, som er leder af Autism Center at the University of Washington. Men Dr. Dawson siger også, at en behandling, der kaldes anvendt adfærdsanalyse — ABA — kan afhjælpe kommunikationsproblemer hos nogle børn med autisme. ABA-behandling indebærer typisk tre års intensiv 1:1-terapi i op til 40 timer om ugen. »Forskning har vist, at tidlig intervention er yderst effektiv for mange børn med autisme«, fortæller Dr. Dawson.

»Tidlig intervention har en altafgørende virkning; mange børn gør store fremskridt. Alle børn med autisme har gavn af den intensive indsats, og mange kan komme til at gå i normale klasser og have en normal IQ«, fortæller Geraldine Dawson.

Men ABA-behandlinger er dyre. »Behandlingen koster i gennemsnit US$25,000 om året (155.000 DKK)« siger Dawson. »Forældre omprioriterer eller sælger deres huse for at få råd til behandlingen eller de bruger uddannelsesopsparingen fra deres andre børn«. For de fleste familier er det en uoverkommelig udgift — med mindre man arbejder for Microsoft.

»Nogle af vores ansatte fortalte om deres særlige behov for behandling til deres børn«, fortæller Mike Cochran, som er chef for Microsofts afdeling for personalegoder. »Baseret på disse behov undersøgte vi denne behandling meget grundigt og kom frem til, at det gav mening at tilbyde behandlingen som et personalegode«. Det er nu et tilbud til alle ansatte i Microsoft.

»Behandlingen har afgørende langsigtede fordele, hvilket er forskningsmæssigt dokumenteret«, siger Cochran. »Når man betragter behandlingsudgifterne i et langsigtet perspektiv er det sund økonomi at tilbyde denne form for behandling«. Microsoft dækker tre års ABA-behandling for hvert barn med autisme.

Gene Boes er chef for en afdeling af Microsoft i Redmond, Washington, og han har udnyttet muligheden for at betalt ABA-behandling til sit barn. Han regner med at han sparer US$75,000 (466.000 DKK). »Det vigtigste ved ordningen er, at jeg har fået min familie tilbage«, siger han. »Tidligere havde vi intet fælles familieliv, fordi både jeg og min kone arbejdede 40 timer om ugen, og desuden havde masser af overarbejde for at kunne betale for vores søns behandling«.

Geraldine Dawson mener, at betaling for tidlig intervention ikke alene er etisk korrekt, men også økonomisk rentabelt. »Fra et økonomisk synsvinkel er det en god investering. Uden disse behandlinger vil en fjerdedel af disse børn ende som patienter på psykiatriske hospitaler. Det giver enorme besparelser hvis man giver tidlig og intensiv behandling til disse børn med autisme. Vi ved, at besparelserne på lang sigt er betydelig større end udgifterne, og dette argument har Microsoft accepteret«, fortæller Dawson.

Michael Cochran fortæller, at det har været besværligt for Microsoft at etablere denne form for medarbejdergode. »Det var temmelig kompliceret fordi vi blev nødt til at designe ordningen fra grunden. Baggrunden for ordningen er, at vi går meget op i vores medarbejderes velbefindende og sundhed, og vil forsøger at være konkurrencedygtige — også på sundhedsområdet«, siger han. Et af de problemer, som Microsoft måtte overvinde var manglen på kvalificerede og certificerede ABA-terapeuter. Dette problem blev løst i kraft af samarbejdet med Autism Treatment Center på University of Washington.

Microsoft fastholder at firmaet indførte ordningen som et led i en almindelig social forpligtelse over for medarbejderne. Men autisme er blevet kaldt 'Geek Syndrome' — en kontroversiel og udokumenteret teori om, at autisme ligger i generne og er særlig udbredt blandt børn til ansatte i højtteknologiske virksomheder. Teorien siger, at mænd og kvinder, som har problemer med at klare sig socialt og følelsesmæssigt, men som er matematisk begavede, finder sammen og videregiver dispositionen for autisme til deres børn.

»Jeg mener ikke, at der er nogen forskning, som understøtter denne teori — det er snarere en interessant idé«, siger Dr. Dawson. Og hun får støtte af Cochran. »Vi har faktisk undersøgt udbredelsen af autisme her i Microsoft og sammenlignede den med tilsvarende undersøgelser fra andre dele af USA, og vi fandt ingen højere forekomst her«, forklarer han.

Microsoft håber, at andre firmaer vil følge efter og tilbyde dækning for ABA-behandling til deres ansatte. Microsoft har etableret ordningen efter konsultationer med University of Washingtons Autism Treatment Center, som har hjulpet med at opstille adgangskrav til ordningen og med at finde frem til kvalificerede og certificerede ABA-supervisorer.

Autism Treatment Center fik for nogle år siden en gave på US$5 million (31 mio. DKK) fra senior vice president i Microsoft Richard Fade, som er far en et barn med autisme, og beløbet blev fordoblet med en donation fra Bill & Melinda Gates Foundation. Centeret behandler for øjeblikket 80 børn med autisme og har en meget lang venteliste med familier ikke alene fra USA men også fra Europa og Mellemøsten.

Dawson siger at hun har er blevet kontaktet af et par andre store firmaer, som er interesseret i at høre om ABA-ordningen. Og Cochran fra Microsoft fortæller at flere store forsikringsselskaber har forespurgt om Microsofts særlige tilbud til deres ansatte. Men indtil videre er Microsoft det eneste firma med denne type af medarbejdergode.

Kilde: American City Business Journals, 10. maj 2002

Som det fremgår, er der tale om en gammel 'nyhed', men det er vist første gang den omtales i Danmark. Det vides ikke, om ordningen kun gælder Microsofts hovedkvarter i Redmond, Washington, eller om også ansatte i Microsoft andre steder i verden er omfattet.

Mere information om University of Washington's Autism Center findes på adressen http://depts.washington.edu/uwautism/

Tidligere artikler om ABA-behandling i Washington
Undersøgelser af ABA-trænings effekter på hjernefunktioner
8,6 mio. dollars til forskning i ABA-behandling for børn med autisme


 

Joi Bay /16.04.2004