LIBANON

Libanon satser på integration og intervention

Lebanese Autism Society (LAS) blev stiftet i 1999, og har for øjeblikket ca. 200 medlemmer. I hele Libanon er der kun diagnosticeret ca. 400 børn med autisme, selv om der burde være mange, mange flere. Tal fra USA viser, at mellem 10 og 20 ud af hver 10.000 børn har autisme.

Et af de børn, der har autisme er Robert Sacca, som er seks år gammel, og som går på Lycee Abdel-Kader skolen. Det er en almindelig skole og Robert er en almindelig elev bortset fra at han har autisme og at han har en såkaldt ‘skygge’ – en støttelærer. På Lycee Abdel-Kader skolen er der flere børn med autisme og hver ‘skygge’ tager sig af to børn. Det er støttelærernes funktion at hjælpe børn med autisme at kunne fungere i klassen og blandt kammeraterne.

Hovedformålet med integrationstanken er at lære børn med autisme at fungere i almindelige omgivelser og samtidig lære normale børn om autisme. Ved at lade barnet med autisme gå i skole i de mindst restriktive omgivelser som muligt, har barnet større chancer for at tilpasse sig til samfundet og for at udvikle sig.

Roberts mor Tania Sacca er glad for, at Robert har mulighed for at gå i en almindelige skole, som integrerer børn med handicaps. »Det kan blive et problem senere, men små børn lægger ikke mærke til forskellene«, siger hun. »Det er en stor fordel for børn med autisme at være sammen med almindelige børn. Men det er også en fordel for almindelige børn at lære at omgås personer, som er anderledes end de selv«. Men det svært at forklare fordelene ved integration til andre forældre til børn med autisme, fordi de fleste frygter, at deres børn ikke vil kunne klare integrationen.

Omkring Robert er der samlet et team af fagfolk. Ud over støttelæreren er det en psykolog, en socialpædagog, en fysioterapeut og en talepædagog. De vigtigste opgaver for disse fagfolk er kommunikationsproblemer og sociale problemer.

»Man må forstå, at småbørn med autisme ikke kan imitere andre børn. Det betyder, at alle de ting, normale børn lærer ved at imitere andre børn, er helt fraværende hos børn med autisme. Det er fagfolkenes opgave at kompensere for disse mangler«, forklarer Roberts mor. Det er også et problem for børn med autisme at de ikke oplever sig selv om individer, men snarere som en del af et større univers. Det er fagfolkenes opgave at lære børn med autisme at mærke deres egen krop og deres personlige behov, samt at lære dem at udtrykke sig vha. sprog, gesti, symboler, fotografier eller rollelege.

»Robert har store problemer med at udtrykke sig«, forklarer Tania Sacca. Selv om han har et talesprog, gentager han ord som en papegøje. »Til tider bliver ordene blandet sammen oppe i hans hoved«, siger moderen.

Et andet almindeligt problem er, at Robert ikke tolererer forandringer i sine daglige rutiner.

»Hver gang der sker ændringer – hvis vi kører en ny vej hen til skolen, eller hvis jeg tager ham med ud for at handle – bliver han urolig«, siger hans mor. Men siden Robert begyndte i skolen og har fået en målrettet behandling, er hans evne til at acceptere forandringer også vokset. »Hvis vi bare forbereder ham på nye ting – selv de mindste detaljer – så klarer han sig«, siger moderen.

Men det er krævende at tage sig af et barn med autisme – så krævende, at moderen, som er uddannet som ingeniør, har opgivet sit arbejde og i stedet arbejder som frivillig for Lebanese Autism Society. Hun har dog stor hjælp fra Roberts lillebror, som er 2½ år gammel. Roberts mentale alder er netop 2½ år, så de to drenge går godt i spænd med hinanden, og lillebroderen har lært sin storebror mange vigtige færdigheder – fx. at imitere.

Kilde: The Daily Star, Libanon, 11. juni 2004

Lebanese Autism Society har webadressen http://www.autismlebanon.org/

Joi Bay / 15.06.2004