MASSACHUSETTS, USA

Problemer med støttelærere i ABA-forløb

»Barnet kan ikke overleve uden mig«. Det er sådanne udtalelser, man nødig vil høre fra en støttelærer til et møde om et barns individuelle undervisningsplan, siger James Shillinglaw, som er leder af den specialpædagogiske afdeling for skoledistriktet Hanover Public Schools i Massachusetts.

Det er tegn på, at skoledistriktet i alt for høj grad har baseret undervisningen af et barn med handicap på 1:1-støttelærer og i for lang tid. Mens barnet har brug for at lære selvstændighed, så bliver han eller hun på den måde mere og mere afhængig af en af de mindst kvalificerede personaler på skolen.

Selv om det ikke er et nyt problem, så er langvarige støttelærerforløb et vedvarende problem i specialpædagogikken, siger jurister med speciale i uddannelsesret. De anbefaler, at man udarbejder mere fleksible individuelle undervisningsplaner med teams for at beskytte eleverne imod en skadelig afhængighed.

»Skoledistrikter generelt forsøger at undgå hjælpelærere i deres udviklingsplaner, fordi støttelærere ikke kan erstatte velkvalificerede og certificerede lærere«, siger Shillinglaw.

I et skoledistrikt, fortæller Shillinglaw, er der 150 hjælpelærere beskæftiget med 1:1-undervisning af elever. »Speciallærere bliver i stigende grad supervisorer, som har travlt med at instruere og overvåge støttelærere i klassen«, siger han. »Det er et frygtelig spild af kvalificerede læreres tid«.

Det er i høj grad lovgivningen, senest No Child Left Behind Act, der befordrer denne udvikling. »Vi står altså over for lovgivningsmæssige krav, men er det en pædagogisk fornuftig praksis?« spørger uddannelsesjuristen Miriam K. Freedman. »Det er min opfattelse, at den udbredte brug af støttelærere til 1:1-undervisning i mange tilfælde er uhensigtsmæssig. Det kan være udtryk for, at vi lader som om vi praktiserer inklusion«, siger hun.

Freedman siger, at overforbruget af støttelærere kan have utilsigtede konsekvenser. Når en skole i for høj grad anvender en enkelt støttelærer til et bestemt barn, så kan det ske, at støttelæreren allierer sig med forældrene imod skolen i retslige tvister om barnets fortsatte skolegang. Desuden er der fare for, at støttelæreres bidrag til udredninger og evalueringer snarere reflekterer støttelærerens egne behov end elevens fremskridt, hævder Freedman. »Det er en form for inklusion, som opfylder de lovgivningsmæssige krav, men mange af os er i tvivl om det er pædagogisk fornuftigt«.

Andre eksperter er enige. Nancy Kolb, som er leder af specialundervisningen i skoledistriktet Acton-Boxborough Public Schools i Massachusetts, siger, at hun også finder det problematisk at skoledistrikter sender elever til private skoler uden for distriktet. Meget ofte vil den private skole kræve fuldtids 1:1-støtte til eleven. Men ofte mangler de private skoler de rigtige behandlingsmuligheder, og så er det ikke den rigtige skoleplacering.

Det er også et problem, at private eksterne konsulenter anbefaler for mange timers 1:1-støtte. Disse eksterne konsulenter har simpelthen ikke de nødvendige muligheder for at observere eleverne i den rigtige kontext på samme måder som skolerne kan.

Shillinglaw siger, at han især oplever et overforbrug af støttelærere til børn med autisme. »Hele situationen omkring anvendt adfærdsanalyse til børn med autisme er en heftig debat« siger han. »ABA-støttelærerne er det 21. århundredes version af tidligere tiders hjælpelærere«. Shillinglaw siger, at fagfolk fra skoledistrikterne ofte er uden handlemuligheder, fordi der til børnene allerede findes vedtagne planer for en tidlig intervention, som forudsætter en omfattende brug af 1:1-tid.

Han foreslår, at man ikke skal tillade den samme 1:1-støttelærer at arbejde med det samme barn i mere end to år. »Støttelærere bør bruges til hele klassen i stedet for som 1:1-støtter«, foreslår han.

Kilde: Inclusive Education Programs, Vol. 11, no. 6, 28. maj 2004

Den omtalte lov, No Child Left Behind Act, er en tillægslov til Elementary and Secondary Education Act of 1965, som blev vedtaget i 2002. Loven har nummer PL 107-110 og er tilgængelig fra det føderale undervisningsministeriums website: http://www.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/107-110.pdf.

Tidligere artikler om ABA-behandling i Massachusetts:
30th Annual ABA Convention i Boston
May Institute i Braintree
Sommerlejr baseret på anvendt adfærdsanalyse
ABA-center ekspanderer
ABA-behandling resulterer i budgetoverskridelser

Joi Bay /2.06.2004