MICHIGAN, USA

Tidlig intervention giver gode resultater

Tidligere har man hævdet, at kun halvdelen af alle børn med autisme udvikler et talesprog. Men nye resultater fra University of Michigan viser, at det i 9-års alderen kun er 14% af alle børn med autisme, som slet ikke har noget talesprog, og hele 40% taler flydende. Disse gode behandlingsresultater skyldes den tidlige intervention.

»Tidlig intervention resulterer i bedre behandling«, siger Catherine Lord, som er leder af University of Michigans Autism and Communication Disorders Center. Centeret har gennemført en langsigtet undersøgelser af børn inden for det autistiske spektrum, og har fulgt børnene fra de var 2 år gamle til teenagealderen.

Catherine Lord er en internationalt velrennomeret autismeforsker, som har spillet en afgørende rolle for, at det i dag er muligt at diagnosticere børn med autisme omkring 2 år gamle. Fremskridt i diagnosticeringen af autisme betyder, at man på autismecenteret på University of Michigan nu kan diagnosticere børn på 18 måneder og i visse tilfælde også yngre børn. Autisme bliver nu fundet hos 1 ud af alle 200 børn, hvilket svarer til en udbredelse på 5‰.

»Den bedste måde at behandling autisme på, er at intervenere så tidligt som overhovedet muligt«, siger professor Lord. Børn med autisme, som lærer at bruge bare en smule sprog før de fylder 2 år, har en meget større sandsynlighed for at klare sig godt end de børn, der først taler senere.

»En tredjedel af børnene gør bemærkelsesværdige fremskridt som et resultat af tidlig intervention, men næsten alle børn profiterer, selv om de fortsat har væsentlige problemer«, siger Catherine Lord. »Omkring 5% af de børn, vi har fulgt, har ingen symptomer, når de er 9 år gamle«. Andre 10% klarer sig meget fint, men har stadig mindre vanskeligheder i form af repetitiv adfærd og bemærkelsesværdige særinteresser. Yderligere 10% har tydelige autistiske symptomer, men er i stand til at kompensere i en sådan grad, at hovedparten af deres tid kan tilbringes sammen med typiske børn i normale omgivelser og aktiviteter. Resten gør også fremskridt, men de har stadig tydelige autistiske adfærdsformer og vanskeligheder.

Kilde: Pressemeddelelse fra University of Michigan, 14.6.2004

Det fremgår ikke af Catherine Lords udtalelser, hvilke typer af tidlig intervention, der har været tale om, eller hvor disse forskningsresultater er offentliggjort.

Forelæsningsnoter af Catherine Lord kan hentes på webadressen: http://www.umich.edu/~umacc/talk1.pdf
Noterne har form af 55 overhead-slides, som behandler centrale problemstillinger i forbindelse med diagnosticering og tidlig behandling af autisme.

Joi Bay / 18.06.2004