HONG KONG, FOLKEREPUBLIKKEN KINA

Flere behandlingspladser til børn med autisme

Forældre til børn med handicap eller særlige behov fra Hong Kong har svært ved at finde gode uddannelsestilbud i det internationale skolesystem. Der er kun et meget begrænset antal pladser til rådighed og pladserne fordeles på individuel basis. English Schools Foundation og det lille antal øvrige internationale skoler bliver hvert år oversvømmet med ansøgninger, og det er meget vanskeligt at blive optaget.

Men nu lysner situationen lidt, efter at flere af de engelske skoler for børn med særlige behov udvider deres kapacitet.

Matilda Child Development Centre, planlægger man en udvidelse med 50%, hvilket vil reducerer ventelisten på 30 børn betragteligt. Centeret har for øjeblikket plads til 50 førskolebørn med mentale handicaps og generelle indlæringsproblemer. Centeret praktiserer en omvendt integration, som giver børn med særlige behov mulighed for at være sammen med typiske børn. Der er planlagt en større indsamling for at skaffe midler til udvidelsen.

The Rainbow Project, som for øjeblikket har plads til 7 børn med autisme, forventer at kunne optage yderligere 7 børn til januar. Dette behandlingsprojekt, som drives af Hong Kong Academy Primary School, optager børn i alderen mellem 6 og 9 år, som bliver forberedt på at kunne enkeltintegreres i almindelige skoleklasser.

The Children's Institute of Hong Kong har også tilbud til børn med autisme. Instituttet blev oprettet sidste år af en mor til to børn med autisme, Jill Samelson. Centeret har for øjeblikket plads til 7 børn i alderen mellem 4 og 8 år, men regner med at kunne oprette 5 ekstra pladser i løbet af kort tid.

Behandlingen ved Children's Institute of Hong Kong er baseret på den amerikanske CABAS (Comprehensive Application of Behavioural Analysis to Schooling), som består af ABA-intervention i 1:1-situationer.

Kilde: South China Morning Post, 11. september 2004

Der findes CABAS-skoler i USA, Irland og Hong Kong. CABAS har webadressen http://www.cabas.com/

Tidligere artikler om ABA i Kina:
ABA i Kina

Joi Bay /22.09.04