USA

Kampagne for forsikringsdækning af ABA-behandlinger

Mere end 20 familier til offentlige ansatte i den føderale amerikanske administration har i fællesskab igangsat en kampagne for at få deres forsikringsselskaber til at dække ABA-behandlinger til deres børn med autisme. De ønsker, at det føderale Office of Personnel Management (OPM) skal udarbejde retningslinier for autismebehandling; retningslinier, som vil tvinge forsikringsselskaber, der sælger sygeforsikringer til offentligt ansatte, til at udvide deres dækning til også at omfatte ABA-behandlinger. De håber samtidig, at deres initiativ vil hjælpe andre personalegrupper – fx. militært ansatte – til at opnå tilsvarende ordninger.

Familiernes kampagne bliver støttet af to medlemmer af Repræsentanterne Hus, republikaneren Chris Smith fra New Jersey og demokraten Mike Doyle fra Pennsylvania. De har også opnået støtte fra flere kongresmedlemmer samt fra John Gage, som er formand for American Federation of Government Employees, der repræsenterer omkring 600,000 ansatte i den føderale administration. Disse støtter har hver for sig henvendt sig til lederen af Office of Personnel Management for at overbevise hende om at indføre forsikringsbetingelser, der anerkender de dokumenterede effekter af tidlig adfærdsanalytisk behandling. Forsikringsdækning af ABA-behandling er allerede indført i en række amerikanske stater og i sygeforsikringer i den private sektor.

Familierne håber, at deres kampagne blandt lovgivere, politikere og i forsikringsbranchen vil resultere i en generel anerkendelse af, at ABA fører til langsigtede økonomiske gevinster. Anvendt adfærdsanalyse er for øjeblikket den eneste effektive form for behandling til den udviklingsforstyrrelse, som Kongressen selv opfatter som et voksende og epidemisk problem.

Kilde: Pressemeddelelse fra ABATCC - ABA Therapy Coverage Campaign, 15. oktober 2004

ABA Therapy Coverage Campaign har webadressen www.abatcc.solvethepuzzle.org/


Joi Bay /26.10.2004