USA

Ny ABA-bog om at motivere børn med autisme

Woodbine House, som er et amerikansk forlag, der udelukkende udgiver handicaprelaterede bøger, har udsendt en ny bog i deres meget berømmede serie om autisme – Topics in Autism. Incentives for Change: Motivating People with Autism Spectrum Disorders to Learn and Gain Independence hedder den, og den er skrevet af Lara Delmolino og Sandra L. Harris; begge psykologer og adfærdsanalytikere fra Douglass Developmental Disabilities Centre ved Rutgers University i staten New Jersey.

Bogen gennemgår systematisk metoder til at motivere børn med autisme til at lære. Den behandler således emner som, hvordan man identificerer potentielle incitamenter for læring, og hvordan man udskifter konkrete forstærkere med symbolske forstærkere. Desuden har bogen kapitler om ‘mand'-træning, hvor barnet skal lære at be' om noget, der eftertragtes, om tegnøkonomisystemer, der kan udsætte forstærkningen, samt hvordan man udvikler selvstændighed og selvhjælpsfærdigheder.

Bogen, der både henvender sig til forældre og til pædagoger, indeholder ideer til, hvordan man med adfærdsanalytiske metoder kan lære børn med autisme sociale færdigheder og en lang række selvhjælpsfærdigheder. Men disse ABA-teknikker kan også bruges til at motivere børn med autisme til at lære skolemæssige færdigheder og til at kontrollere forskellige former for selvstimuleringer.

Bogen af Harris og Delmolino er omtalt i det nyeste nummer af de amerikanske bibliotekarers fagblad, Library Journal Reviews. Heri omtales bogen som en lettilgængelig introduktion til bestemte aspekter af anvendt adfærdsanalyse. Forfatterne gennemgår i kraft af en række cases metoder til at motivere personer med autisme at kommunikere ønsker og til at stille spørgsmål. I hvert af kapitlerne introduceres centrale ABA-teknikker, der har dokumenteret effekt på mulighederne for at lære børn med autisme selvstændighed. Bogen indeholder også skemaer til dataregistrering, der kan anvendes til at følge udvikling i indlæringen.

Library Journal Reviews anbefaler bogen til alle folkebiblioteker og til alle specialsamlinger af litteratur om autisme.

Sandra Harris har tidligere i samme serie udgivet ABA-bøgerne Reaching Out, Joining In: Teaching Social Skills to Young Children with Autism og Right from the Start: Behavioral Intervention for Young Children with Autism (begge sammen med Mary Jane Weiss) samt Siblings of Children with Autism: A Guide for Families (med Beth A. Glasberg).

Kilde: Library Journal Reviews, 1. november 2004 og www.woodbinehouse.com/

Harris, Sandra L. & Lara Delmolino. Incentives for Change: Motivating People with Autism Spectrum Disorders To Learn and Gain Independence. Woodbine House. (Topics in Autism). 2004. c.124p. ISBN 1-890627-60-7. pap. $17.95.

Bogen udkommer den 1.11. og kan bestilles fra www.amazon.com og hos www.amazon.de. Bogen vil senere også kunne bestilles hos ABA-leverandøren Different Roads to Learning og hos den engelske filial af Amazon - www.amazon.co.uk

Joi Bay /31.10.2004