PENNSYLVANIA, USA

Forældre har ret til kompensation for udgifter og tid

En principiel retssag om autisme-behandling i Pennsylvania bestemmer, at forældre, som selv betaler og organiserer ABA-behandling, under bestemte omstændigheder har ret til at få deres udgifter og tid dækket af det offentlige.

Sagen drejer sig en mor til en 2-årig med autisme fra Bucks County i Pennsylvania. Moderen ønskede, at barnet skulle have såkaldt Lovaas-behandling, men kunne ikke finde en kvalificeret udbyder af ABA-behandling i området. Bucks County Department of Mental Health/Mental Retardation nægtede at indføje ABA-behandling i familiens behandlingsplan, Individual Family Service Plan, og den offentlige behandling, som barnet allerede modtog, omfattede ikke ABA-behandling. Så moderen lærte sig selv ABA-metoden og fungerede herefter selv som træningsleder for sit eget barn. Moderen søgte herefter om US$6.800 (41.000 DKK) som kompensation for sine udgifter og sin arbejdstid til behandlingen. Dommen tildeler moderen denne kompensation.

»Jeg mener, at retssagens vigtigste resultat er, at domstolen tildelte moderen kompensation for hendes egen arbejdstid«, siger Art Cernosia, som er moderen advokat. »Domstolen fandt, at moderen ikke alene fungerede som en engageret forældre, men -- fordi det ikke var muligt at finde en lokal kvalificeret leverandør -- som en leverandør af behandling«.

Sagen kan få vidtrækkende konsekvenser -- også for skolesystemerne -- siger Jose Martin, som er specialist i uddannelses- og handicapret i firmaet Richards, Lindsay & Martn i Austin, Texas. Hvis forældre selv må lære sig at fungere som terapeuter på grund af manglende lokale tilbud, kan skoledistrikter blive tvunget til at betale for deres arbejdstid og refundere deres udgifter, siger han. Men dette vil sandsynligvis kun kunne ske i landdistrikter, hvor afstanden til kvalificeret behandling kan være lang.

Jose Martin beroliger dog skoledistrikterne med, at det ikke er sandsynligt, at forældre i stort tal vil forsøge selv at blive leverandør af behandling, og siger, at domstolens afgørelse sandsynligvis ikke vil få betydning for andre handicapgrupper. Sagen drejede sig om ABA-behandling, som ikke stiller så store krav til terapeuternes kvalifikationer. Hvis det havde drejet sig om specialiseret talepædagogik, som forudsætter højere kvalifikationer end ABA-behandling, ville domstolen sandsynligt have vurderet sagen anderledes.

En anden faktor, som har haft betydning for sagens udfald, er tidsfaktoren. Jo tidligere en ABA-behandling starter, desto bedre effekt, og en sådan sammenhæng gælder ikke nødvendigvis for andre former for tilbud til børn med handicap. Men i visse tilfælde, hvor forældrene forgæves leder efter kvalificeret behandling, kan de altså i stedet vælge selv at blive uddannet, selv stå for behandlingen og få refunderet deres udgifter og blive betalt for deres arbejdstid.

Kilde: California Special Education Alert, Vol. 11, No. 3, 1. oktober 2004

Sagen betegnes Bucks County Dept. of Mental Health/Mental Retardation v. Commonwealth of Pennsylvania, Dept. of Public Welfare, 104 LRP 38808 (3d Cir. 2004)

Tidligere artikler om ABA-behandling i Pensylvania:
Dyr men effektiv autismebehandling dræner pengekassen
En særlig skole for børn med autisme
Privathospital opretter ABA-enhed
ABA-skole udvider fra 2 til 12 elever
Mor tilkendes honorar for ABA-behandling af sin egen søn

Joi Bay /01.10.2004