CALIFORNIEN, USA

Konfliktfyldt sag om integration og ABA

Forældrene til en treårig dreng med autisme fra Los Angeles har tabt en sag om integration. Forældrene ønskede drengen integreret med almindelige børn, men skoledistriktet ville placere drengen et ABA-tilbud i en specialinstitution. Forældrene ankede sagen til den særlige domstol, der i Californien behandler konflikter mellem myndigheder og borgere - Administrative Law Judge (ALJ). Domstolen gav skoledistriktet ret i, at drengen var bedst placeret i et ABA-specialtilbud.

Sagen handler om den amerikanske handicaplovgivning, som dikterer, at børn med handicap altid skal placeres i det mindst mulige restriktive skolemiljø (kaldet LRE-bestemmelserne – Least Restrictive Environment). En placering som enkeltintegreret er altid mindre restriktivt end en specialpædagogisk plads, men for nogle børn med handicap vil det ikke være den mest hensigtsmæssige placering og vil derfor ikke opfylde bestemmelsen om, at placeringen skal tage hensyn til barnets behov.

Forældrene ankede skoledistriktets afgørelse om at placere sønnen i en ABA-institution, fordi de mente, at drengen ville mangle typiske rollemodeller blandt normaltudviklede børn. Men domstolen afviste forældrenes ønske med henvisning til at drengens adfærdsmæssige problemer og hans behov for ABA-behandling ikke kunne tilgodeses i en almindelig førskoleklasse. Barnets specifikke behov blev altså vægtet højere end drengens mulige fordele ved at være enkeltintegreret og forældrenes ønske.

I sin afgørelse noterede domstolen, at drengen har gode imitationsfærdigheder og at han derfor ville have fordel af typiske skole- og legekammerater i en almindelig skole. Men samtidig vurderede domstolen, at drengen ikke ville kunne gøre læringsmæssige fremskridt i en almindelig klasse, fordi der her ikke i tilstrækkelig grad kunne tages hensyn til drengens undervisningsmæssige behov. Mens specialklassen er baseret på ABA-pædagogik, så ville der er den almindelige skoleklasse ikke være mulighed for at etablere en tilsvarende trinvis læring.

Domstolen vurderede, at barnet har brug for 1:1-træning af en fagperson med ekspertise i ABA, og en sådan vil ikke være tilgængelig i den almindelige førskole. Desuden lagde domstolen vægt på, at elevens adfærdsmæssige problemer vil forstyrre undervisningen i en almindelig klasse. Drengen har derfor brug for den adfærdsregulering, som tilbydes i et ABA-tilbud.

Kilde: Early Childhood Report, Vol. 19 No. 7, 1. juli 2008

Sagens identifikation: Newport-Mesa Unified Sch. Dist., 5 ECLPR 133 (SEA CA 2008).

Tidligere artikler om ABA i Californien:
Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/11.8.2008