CONNECTICUT, USA

Statsadvokat undersøger beskyldninger imod adfærdsanalytiker

Statsadvokaten i staten Connecticut vil gå ind i sagen om ABA-centeret Spectrum Kids, der beskyldes for at fakturere ydelser, der ikke er leveret, og hvis leder påstås ikke være uddannet og certificeret som adfærdsanalytiker (se artiklen Falsk adfærdsanalytiker afsløret).

Statsadvokaten – Richard Blumenthal – fortæller til den lokale avis The Advocate, at han i første omgang vil mødes med parterne for at afklare situationen. Først herefter vil han afgøre, om sagen skal forfølges yderligere.

Suzanne Letso, som er leder af Connecticut Center for Child Development, og som selv er uddannet adfærdsanalytiker, siger, at sagen er en del af et meget større problem. Skoler og leverandører af ABA-behandling ansætter adfærdsanalytikere uden at checke deres kvalifikationer eller eksamensbeviser. I det statslige program for tidlig indsats - Birth to Three – er der krav om dokumentation af kvalifikationer som adfærdsanalytiker, men tilsvarende krav findes ikke i skolesystemet. Derimod bliver psykologer og tale-pædagoger altid kontrolleret inden ansættelse.

Suzanne Letso siger, at for øjeblikket kan alle og enhver kalde sig selv for adfærdsanalytiker, som ikke er en beskyttet titel. Sådanne personer kan uden problemer opnå ansættelse enten i en skole eller arbejde med børn i deres hjem. »Det er som i det vilde vest,« siger hun.

Situationen er opstået, fordi antallet af børn med autisme vokser eksplosivt, og forældre får at vide, at deres børns fremtid afhænger af tidlig indsats. Susan Izeman, der er leder af Greenwich Autism Program, siger til avisen The Advocate, at forældre til børn med autisme er i en meget udsat position. De føler, at uret tikker. De ved ikke nødvendigvis, hvordan man bedømmer kvalifikationer hos fagfolk, der skal arbejder med deres børn. Derfor har Greenwich Autism Program oprettet kurser i, hvordan man som forældre evaluerer de tilbud, som deres børn modtager.

Denise Buckenheimer, som er bestyrelsesmedlem i den lokale ABA-forening - Connecticut Families for Effective Autism Treatment – siger, at skolerne ofte tøver med at tilbyde ABA-behandling til børn med autisme. Forældrene ønsker ABA, men skolerne er tilbageholdne, fordi det er dyrt og besværligt, hvis det skal gøres rigtigt. »Jeg har selv set, hvordan flere skoledistrikter indfører ABA halvhjertet. Skolerne ansætter folk, som er medgørlige og som accepterer ABA uden tilstrækkelig kvalitet.«

Buckenheimer siger, at interne ABA-tilbud på skolerne sparer penge, fordi det er billigere end at skulle sende børnene til specialiserede ABA-skoler. Men de interne skoletilbud er ikke så effektive. Bl.a. fordi der ofte mangler certificerede adfærdsanalytikere og uddannet personale til at forestå undervisningen.

Kilde: The Advocate, 14. oktober 2008

Tidligere artikler om ABA-behandling i Connecticut:
Falsk adfærdsanalytiker afsløret
ABA-skole skal indsamle millionbeløb
Mangel på behandlingspladser

Redaktionen /21.10.2008